Ректорът на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас доц. Магдалена Миткова с номинация „Личност на годината 2016“.

Ректорът на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас доц. Магдалена Миткова е сред номинациите в класацията на Флагман.бг „Личност на годината 2016”. За кратко време доц. Миткова постигна видими резултати в развитието на университета. През 2016 усилията й бяха оценени на най-високо ниво, след като „Проф. д-р Асен Златаров” получи номинация за „Най-добър регионален университет” от Европейската бизнес асамблея-Оксфорд, а на доц. Миткова гилдията присъди приза „Най-добър мениджър в сферата на науката и образованието” и личен сертификат. Престижните отличия са резултат от бързите темпове, с които университетът непрекъснато осъвременява програмите си за обучение и базата за практическа подготовка на студентите. В момента университетът предлага обучение по 33 бакалавърски и над 60 магистърски програми в 17 акредитирани направления. През 2016 г. Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас разкри пет нови атрактивни специалности: Химични технологии и психология на кризисните ситуации, Технология на материалите и мениджмънт, Техника и технологии в транспорта, Електроника и автоматизация на възобновяеми енергийни източници и История и психология. През следващите години доц. Миткова планира все по-тясно сътрудничество с бизнеса и обществената сфера с цел значително увеличаване на процента успешно реализирани възпитаници на университета на трудовия пазар.


Вашият глас за „Личност на годината 2016“ можете да дадете до 00.00 часа на 19 януари на страницата на Флагман.бг тук
http://www.flagman.bg/article/118267
Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
04
Бургас
7_n
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Библиотека
Библиотека

Последни новини

Предварителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


Курс за обучение по Френски език

За повече информация…


Ректорът на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас доц. Магдалена Миткова с номинация „Личност на годината 2016“

За повече информация…


КУРС ЗА НАЧАЛНО И ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Курсът стартира на 4.02.2017 г.
За повече информация…


ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР "ТУРИЗЪМ" СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР /КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ/

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ - 09.01.2017 - 18.01.2017 г.
КЛАСИРАНЕ - 20.01.2017 г.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ - 23.01.2017 г.- 27.01.2017г.
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ СО БЛ.1


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ПО "ТУРИЗЪМ"
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27.01.2017 г. - 8.00 часа
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 16.01.2017 - 24.01.2017 г.
Необходими документи :
- 1 бр. снимка 3.5/4.5 см
- копие на диплома за завършено висше образование
- студентска книжка
- заявление по образец / от учебен отдел
За справки Учебен отдел - инсп. Я. Дачева тел. 0886 624162


Класиране на студентите за стипендии за зимен семестър на 2016/2017 г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


Предварителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


Курс за обучение по Френски език

За повече информация…


Ректорът на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас доц. Магдалена Миткова с номинация „Личност на годината 2016“

За повече информация…


КУРС ЗА НАЧАЛНО И ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Курсът стартира на 4.02.2017 г.
За повече информация…


ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР "ТУРИЗЪМ" СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР /КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ/

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ - 09.01.2017 - 18.01.2017 г.
КЛАСИРАНЕ - 20.01.2017 г.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ - 23.01.2017 г.- 27.01.2017г.
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ СО БЛ.1


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ПО "ТУРИЗЪМ"
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27.01.2017 г. - 8.00 часа
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 16.01.2017 - 24.01.2017 г.
Необходими документи :
- 1 бр. снимка 3.5/4.5 см
- копие на диплома за завършено висше образование
- студентска книжка
- заявление по образец / от учебен отдел
За справки Учебен отдел - инсп. Я. Дачева тел. 0886 624162


Класиране на студентите за стипендии за зимен семестър на 2016/2017 г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


Предварителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


Курс за обучение по Френски език

За повече информация…


Ректорът на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас доц. Магдалена Миткова с номинация „Личност на годината 2016“

За повече информация…


КУРС ЗА НАЧАЛНО И ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Курсът стартира на 4.02.2017 г.
За повече информация…


ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР "ТУРИЗЪМ" СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР /КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ/

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ - 09.01.2017 - 18.01.2017 г.
КЛАСИРАНЕ - 20.01.2017 г.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ - 23.01.2017 г.- 27.01.2017г.
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ СО БЛ.1


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ПО "ТУРИЗЪМ"
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27.01.2017 г. - 8.00 часа
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 16.01.2017 - 24.01.2017 г.
Необходими документи :
- 1 бр. снимка 3.5/4.5 см
- копие на диплома за завършено висше образование
- студентска книжка
- заявление по образец / от учебен отдел
За справки Учебен отдел - инсп. Я. Дачева тел. 0886 624162


Класиране на студентите за стипендии за зимен семестър на 2016/2017 г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


Предварителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


Курс за обучение по Френски език

За повече информация…


Ректорът на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас доц. Магдалена Миткова с номинация „Личност на годината 2016“

За повече информация…


КУРС ЗА НАЧАЛНО И ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Курсът стартира на 4.02.2017 г.
За повече информация…


ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР "ТУРИЗЪМ" СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР /КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ/

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ - 09.01.2017 - 18.01.2017 г.
КЛАСИРАНЕ - 20.01.2017 г.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ - 23.01.2017 г.- 27.01.2017г.
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ СО БЛ.1


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ПО "ТУРИЗЪМ"
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27.01.2017 г. - 8.00 часа
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 16.01.2017 - 24.01.2017 г.
Необходими документи :
- 1 бр. снимка 3.5/4.5 см
- копие на диплома за завършено висше образование
- студентска книжка
- заявление по образец / от учебен отдел
За справки Учебен отдел - инсп. Я. Дачева тел. 0886 624162


Класиране на студентите за стипендии за зимен семестър на 2016/2017 г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


Предварителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


Курс за обучение по Френски език

За повече информация…


Ректорът на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас доц. Магдалена Миткова с номинация „Личност на годината 2016“

За повече информация…


КУРС ЗА НАЧАЛНО И ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Курсът стартира на 4.02.2017 г.
За повече информация…


ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР "ТУРИЗЪМ" СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР /КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ/

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ - 09.01.2017 - 18.01.2017 г.
КЛАСИРАНЕ - 20.01.2017 г.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ - 23.01.2017 г.- 27.01.2017г.
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ СО БЛ.1


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ПО "ТУРИЗЪМ"
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27.01.2017 г. - 8.00 часа
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 16.01.2017 - 24.01.2017 г.
Необходими документи :
- 1 бр. снимка 3.5/4.5 см
- копие на диплома за завършено висше образование
- студентска книжка
- заявление по образец / от учебен отдел
За справки Учебен отдел - инсп. Я. Дачева тел. 0886 624162


Класиране на студентите за стипендии за зимен семестър на 2016/2017 г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


Предварителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


Курс за обучение по Френски език

За повече информация…


Ректорът на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас доц. Магдалена Миткова с номинация „Личност на годината 2016“

За повече информация…


КУРС ЗА НАЧАЛНО И ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Курсът стартира на 4.02.2017 г.
За повече информация…


ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР "ТУРИЗЪМ" СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР /КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ/

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ - 09.01.2017 - 18.01.2017 г.
КЛАСИРАНЕ - 20.01.2017 г.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ - 23.01.2017 г.- 27.01.2017г.
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ СО БЛ.1


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ПО "ТУРИЗЪМ"
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27.01.2017 г. - 8.00 часа
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 16.01.2017 - 24.01.2017 г.
Необходими документи :
- 1 бр. снимка 3.5/4.5 см
- копие на диплома за завършено висше образование
- студентска книжка
- заявление по образец / от учебен отдел
За справки Учебен отдел - инсп. Я. Дачева тел. 0886 624162


Класиране на студентите за стипендии за зимен семестър на 2016/2017 г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


Предварителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


Курс за обучение по Френски език

За повече информация…


Ректорът на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас доц. Магдалена Миткова с номинация „Личност на годината 2016“

За повече информация…


КУРС ЗА НАЧАЛНО И ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Курсът стартира на 4.02.2017 г.
За повече информация…


ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР "ТУРИЗЪМ" СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР /КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ/

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ - 09.01.2017 - 18.01.2017 г.
КЛАСИРАНЕ - 20.01.2017 г.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ - 23.01.2017 г.- 27.01.2017г.
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ СО БЛ.1


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ПО "ТУРИЗЪМ"
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27.01.2017 г. - 8.00 часа
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 16.01.2017 - 24.01.2017 г.
Необходими документи :
- 1 бр. снимка 3.5/4.5 см
- копие на диплома за завършено висше образование
- студентска книжка
- заявление по образец / от учебен отдел
За справки Учебен отдел - инсп. Я. Дачева тел. 0886 624162


Класиране на студентите за стипендии за зимен семестър на 2016/2017 г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


Предварителни кандидатстудентски курсове

За повече информация…


Курс за обучение по Френски език

За повече информация…


Ректорът на Университет „Проф. Асен Златаров“ - Бургас доц. Магдалена Миткова с номинация „Личност на годината 2016“

За повече информация…


КУРС ЗА НАЧАЛНО И ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Курсът стартира на 4.02.2017 г.
За повече информация…


ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР "ТУРИЗЪМ" СЛЕД ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР /КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ/

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ - 09.01.2017 - 18.01.2017 г.
КЛАСИРАНЕ - 20.01.2017 г.
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ - 23.01.2017 г.- 27.01.2017г.
ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ СО БЛ.1


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ЗА ОКС МАГИСТЪР ПО "ТУРИЗЪМ"
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27.01.2017 г. - 8.00 часа
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 16.01.2017 - 24.01.2017 г.
Необходими документи :
- 1 бр. снимка 3.5/4.5 см
- копие на диплома за завършено висше образование
- студентска книжка
- заявление по образец / от учебен отдел
За справки Учебен отдел - инсп. Я. Дачева тел. 0886 624162


Класиране на студентите за стипендии за зимен семестър на 2016/2017 г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011