Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
04
Бургас
7_n
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Библиотека
Библиотека

Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ - Изпит по Физикохимия

Изпитът по Физикохимия ще се проведе на 16.12.2016 г. от 8 часа.


ОЩЕ ПЕТИМА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ 2016

04.12.2016 г. - КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
За повече информация…
Допълнителна информация - зали


СТУДЕНТ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Е УДОСТОЕН С ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРОЯВЕНА ХРАБРОСТ

Радостин Богданов -студент четвърти курс, специалност „Маркетинг“ във Факултета по обществени науки при Университет „Проф д-р Асен Златаров“ – Бургас и приятелят му Александър Пеев, студент в София, са удостоени с Почетна значка на Община Бургас за проявена храброст.
За повече информация…


КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Първото събиране на курсистите ще бъде на 25.11.2016 г. от 14:00 часа във
фоайето на ФОН.
За повече информация…


Представяне на пътуваща изложба „СимБиотично“, посветена на Атанасовско езеро в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

За повече информация…


ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ

За повече информация…


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”,
„ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”,
„МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”,
„КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч. 201 ФОН

„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА”
15 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 08:00 ч. 217 ОК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ОТ 01 ДЕКЕМВРИ ДО 09 ДЕКЕМВРИ 2016г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ - Изпит по Физикохимия

Изпитът по Физикохимия ще се проведе на 16.12.2016 г. от 8 часа.


ОЩЕ ПЕТИМА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ 2016

04.12.2016 г. - КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
За повече информация…
Допълнителна информация - зали


СТУДЕНТ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Е УДОСТОЕН С ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРОЯВЕНА ХРАБРОСТ

Радостин Богданов -студент четвърти курс, специалност „Маркетинг“ във Факултета по обществени науки при Университет „Проф д-р Асен Златаров“ – Бургас и приятелят му Александър Пеев, студент в София, са удостоени с Почетна значка на Община Бургас за проявена храброст.
За повече информация…


КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Първото събиране на курсистите ще бъде на 25.11.2016 г. от 14:00 часа във
фоайето на ФОН.
За повече информация…


Представяне на пътуваща изложба „СимБиотично“, посветена на Атанасовско езеро в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

За повече информация…


ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ

За повече информация…


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”,
„ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”,
„МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”,
„КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч. 201 ФОН

„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА”
15 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 08:00 ч. 217 ОК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ОТ 01 ДЕКЕМВРИ ДО 09 ДЕКЕМВРИ 2016г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ - Изпит по Физикохимия

Изпитът по Физикохимия ще се проведе на 16.12.2016 г. от 8 часа.


ОЩЕ ПЕТИМА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ 2016

04.12.2016 г. - КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
За повече информация…
Допълнителна информация - зали


СТУДЕНТ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Е УДОСТОЕН С ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРОЯВЕНА ХРАБРОСТ

Радостин Богданов -студент четвърти курс, специалност „Маркетинг“ във Факултета по обществени науки при Университет „Проф д-р Асен Златаров“ – Бургас и приятелят му Александър Пеев, студент в София, са удостоени с Почетна значка на Община Бургас за проявена храброст.
За повече информация…


КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Първото събиране на курсистите ще бъде на 25.11.2016 г. от 14:00 часа във
фоайето на ФОН.
За повече информация…


Представяне на пътуваща изложба „СимБиотично“, посветена на Атанасовско езеро в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

За повече информация…


ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ

За повече информация…


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”,
„ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”,
„МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”,
„КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч. 201 ФОН

„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА”
15 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 08:00 ч. 217 ОК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ОТ 01 ДЕКЕМВРИ ДО 09 ДЕКЕМВРИ 2016г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ - Изпит по Физикохимия

Изпитът по Физикохимия ще се проведе на 16.12.2016 г. от 8 часа.


ОЩЕ ПЕТИМА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ 2016

04.12.2016 г. - КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
За повече информация…
Допълнителна информация - зали


СТУДЕНТ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Е УДОСТОЕН С ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРОЯВЕНА ХРАБРОСТ

Радостин Богданов -студент четвърти курс, специалност „Маркетинг“ във Факултета по обществени науки при Университет „Проф д-р Асен Златаров“ – Бургас и приятелят му Александър Пеев, студент в София, са удостоени с Почетна значка на Община Бургас за проявена храброст.
За повече информация…


КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Първото събиране на курсистите ще бъде на 25.11.2016 г. от 14:00 часа във
фоайето на ФОН.
За повече информация…


Представяне на пътуваща изложба „СимБиотично“, посветена на Атанасовско езеро в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

За повече информация…


ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ

За повече информация…


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”,
„ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”,
„МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”,
„КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч. 201 ФОН

„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА”
15 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 08:00 ч. 217 ОК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ОТ 01 ДЕКЕМВРИ ДО 09 ДЕКЕМВРИ 2016г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ - Изпит по Физикохимия

Изпитът по Физикохимия ще се проведе на 16.12.2016 г. от 8 часа.


ОЩЕ ПЕТИМА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ 2016

04.12.2016 г. - КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
За повече информация…
Допълнителна информация - зали


СТУДЕНТ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Е УДОСТОЕН С ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРОЯВЕНА ХРАБРОСТ

Радостин Богданов -студент четвърти курс, специалност „Маркетинг“ във Факултета по обществени науки при Университет „Проф д-р Асен Златаров“ – Бургас и приятелят му Александър Пеев, студент в София, са удостоени с Почетна значка на Община Бургас за проявена храброст.
За повече информация…


КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Първото събиране на курсистите ще бъде на 25.11.2016 г. от 14:00 часа във
фоайето на ФОН.
За повече информация…


Представяне на пътуваща изложба „СимБиотично“, посветена на Атанасовско езеро в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

За повече информация…


ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ

За повече информация…


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”,
„ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”,
„МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”,
„КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч. 201 ФОН

„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА”
15 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 08:00 ч. 217 ОК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ОТ 01 ДЕКЕМВРИ ДО 09 ДЕКЕМВРИ 2016г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ - Изпит по Физикохимия

Изпитът по Физикохимия ще се проведе на 16.12.2016 г. от 8 часа.


ОЩЕ ПЕТИМА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ 2016

04.12.2016 г. - КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
За повече информация…
Допълнителна информация - зали


СТУДЕНТ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Е УДОСТОЕН С ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРОЯВЕНА ХРАБРОСТ

Радостин Богданов -студент четвърти курс, специалност „Маркетинг“ във Факултета по обществени науки при Университет „Проф д-р Асен Златаров“ – Бургас и приятелят му Александър Пеев, студент в София, са удостоени с Почетна значка на Община Бургас за проявена храброст.
За повече информация…


КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Първото събиране на курсистите ще бъде на 25.11.2016 г. от 14:00 часа във
фоайето на ФОН.
За повече информация…


Представяне на пътуваща изложба „СимБиотично“, посветена на Атанасовско езеро в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

За повече информация…


ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ

За повече информация…


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”,
„ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”,
„МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”,
„КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч. 201 ФОН

„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА”
15 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 08:00 ч. 217 ОК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ОТ 01 ДЕКЕМВРИ ДО 09 ДЕКЕМВРИ 2016г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ - Изпит по Физикохимия

Изпитът по Физикохимия ще се проведе на 16.12.2016 г. от 8 часа.


ОЩЕ ПЕТИМА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ 2016

04.12.2016 г. - КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
За повече информация…
Допълнителна информация - зали


СТУДЕНТ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Е УДОСТОЕН С ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРОЯВЕНА ХРАБРОСТ

Радостин Богданов -студент четвърти курс, специалност „Маркетинг“ във Факултета по обществени науки при Университет „Проф д-р Асен Златаров“ – Бургас и приятелят му Александър Пеев, студент в София, са удостоени с Почетна значка на Община Бургас за проявена храброст.
За повече информация…


КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Първото събиране на курсистите ще бъде на 25.11.2016 г. от 14:00 часа във
фоайето на ФОН.
За повече информация…


Представяне на пътуваща изложба „СимБиотично“, посветена на Атанасовско езеро в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

За повече информация…


ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ

За повече информация…


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”,
„ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”,
„МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”,
„КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч. 201 ФОН

„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА”
15 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 08:00 ч. 217 ОК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ОТ 01 ДЕКЕМВРИ ДО 09 ДЕКЕМВРИ 2016г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


СЪОБЩЕНИЕ - Изпит по Физикохимия

Изпитът по Физикохимия ще се проведе на 16.12.2016 г. от 8 часа.


ОЩЕ ПЕТИМА СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИХА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ В БРЮКСЕЛ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ 2016

04.12.2016 г. - КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ
За повече информация…
Допълнителна информация - зали


СТУДЕНТ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Е УДОСТОЕН С ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПРОЯВЕНА ХРАБРОСТ

Радостин Богданов -студент четвърти курс, специалност „Маркетинг“ във Факултета по обществени науки при Университет „Проф д-р Асен Златаров“ – Бургас и приятелят му Александър Пеев, студент в София, са удостоени с Почетна значка на Община Бургас за проявена храброст.
За повече информация…


КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Първото събиране на курсистите ще бъде на 25.11.2016 г. от 14:00 часа във
фоайето на ФОН.
За повече информация…


Представяне на пътуваща изложба „СимБиотично“, посветена на Атанасовско езеро в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

За повече информация…


ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ

За повече информация…


ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – МАГИСТРИ

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ”,
„ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО”,
„МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”,
„КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ”
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч. 201 ФОН

„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИЯТА”
15 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 08:00 ч. 217 ОК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
16 ДЕКЕМВРИ 2016г. – 09:00 ч.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В УЧЕБЕН ОТДЕЛ ОТ 01 ДЕКЕМВРИ ДО 09 ДЕКЕМВРИ 2016г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


ПРЕСТИЖНА НОМИНАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Европейската бизнес асамблея - Оксфорд номинира Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в категория „Най-добър регионален университет”, а на ректора на университета – доц. д-р Магдалена Миткова присъжда титлата „Най-добър мениджър на годината в сферата на науката и образованието” и личен сертификат.
Церемонията по връчването на наградите ще се състои на 20 декември 2016 г. в Оксфорд, Обединено кралство.


Обява на Министерството на образованието и науката

Обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др.,на български граждани в чужбина през учебната 2017-2018 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

За повече информация…


ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

Университет „Проф. д-р Асен Златаров” спечели два проекта по програма Еразъм.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект „Студентски практики – Фаза 1“

За повече информация…


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011