ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ !
Стипендии от Община Бургас за 30 студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в специалности от IT сектора
По предложение на кмета Димитър Николов, след одобрението на местния парламент на 28.06.2016 г., 30 студенти, обучаващи се в специалностите от IT сектора в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, ще бъдат финансово подпомогнати от Община Бургас.
                                                                                                Още ...
Отпада таксата за първи семестър от новата учебна година за студенти-първокурсници, приети за обучение в приоритетни професионални направления !
     През учебната 2016/2017 година новоприетите в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ студенти-бакалаври, избрали да се обучават в редовната форма на обучение по специалностите Химия, Технология на материалите и материалознанието, Технология на водата, Технология на неорганичните вещества, Технология на силикатите, Органични химични технологии, ОХТ-психология на кризисните ситуации, Технология на нефта и газа и Химично инженерство, ще бъдат освободени от заплащане на семестриална такса за първия семестър от своето следване. Това се прави с цел да се даде адекватен отговор на държавната стратегия за развитие на приоритетните професионални направления.
Откриване на новата академична година 2015/2016 г.
Computer room
Откриване на новата академична година 2015/2016 г.
Promotion 2011 year
Откриване на новата академична година 2015/2016 г.
Library
Откриване на новата академична година 2015/2016 г.
Burgas
Откриване на новата академична 2015/2016 година.
Burgas
04
Burgas
7_n
Burgas
Burgas
Бургас
Burgas
Библиотека
Burgas
Burgas

LAST NEWS

University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" - Burgas is training students in English in the following specialties

Bachelor’s Degree:
Computer Systems and Technology;
Network technologies, multimedia and design
Master’s Degree:
Analysis and control of food;
Technology of water.


The Fourth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE) Burgas University, Burgas, BG | June 1-3, 2016

For more information…


University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" - Burgas is training students in English in the following specialties

Bachelor’s Degree:
Computer Systems and Technology;
Network technologies, multimedia and design
Master’s Degree:
Analysis and control of food;
Technology of water.


The Fourth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE) Burgas University, Burgas, BG | June 1-3, 2016

For more information…


University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" - Burgas is training students in English in the following specialties

Bachelor’s Degree:
Computer Systems and Technology;
Network technologies, multimedia and design
Master’s Degree:
Analysis and control of food;
Technology of water.


The Fourth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE) Burgas University, Burgas, BG | June 1-3, 2016

For more information…


University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" - Burgas is training students in English in the following specialties

Bachelor’s Degree:
Computer Systems and Technology;
Network technologies, multimedia and design
Master’s Degree:
Analysis and control of food;
Technology of water.


The Fourth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE) Burgas University, Burgas, BG | June 1-3, 2016

For more information…


University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" - Burgas is training students in English in the following specialties

Bachelor’s Degree:
Computer Systems and Technology;
Network technologies, multimedia and design
Master’s Degree:
Analysis and control of food;
Technology of water.


The Fourth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE) Burgas University, Burgas, BG | June 1-3, 2016

For more information…


University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" - Burgas is training students in English in the following specialties

Bachelor’s Degree:
Computer Systems and Technology;
Network technologies, multimedia and design
Master’s Degree:
Analysis and control of food;
Technology of water.


The Fourth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE) Burgas University, Burgas, BG | June 1-3, 2016

For more information…


University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" - Burgas is training students in English in the following specialties

Bachelor’s Degree:
Computer Systems and Technology;
Network technologies, multimedia and design
Master’s Degree:
Analysis and control of food;
Technology of water.


The Fourth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE) Burgas University, Burgas, BG | June 1-3, 2016

For more information…


University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" - Burgas is training students in English in the following specialties

Bachelor’s Degree:
Computer Systems and Technology;
Network technologies, multimedia and design
Master’s Degree:
Analysis and control of food;
Technology of water.


The Fourth International Conference on Water, Energy and Environment (ICWEE) Burgas University, Burgas, BG | June 1-3, 2016

For more information…


Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011 y.
π
.
Брой посетители от 01.08.2000 :
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011