ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  

СТУДЕНТСКА НАУЧНА

КОНФЕРЕНЦИЯ
 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

Първа сесия

 

03 Декември 2020 – Откриване на конференцията по секции в сградата на ФОН. Информация за разпределението по секции може да получите от научния си консултант.

 

Втора сесия

 

13 Май 2021 – Откриване на конференцията по секции в сградата на ФОН. Информация за разпределението по секции може да получите от научния си консултант.

 

 

До една седмица след посочените дати пълният текст на доклада, моля, изпратете също на е-mail: studconf_fon@abv.bg

 

studconf_fon@abv.bg

 

Образец на доклада според техническите изисквания

 

Представените на конференцията доклади ще бъдат публикувани в Сборник доклади от студентската научна конференция.

Предадените доклади след посочените срокове и тези, които не отговарят на изискванията за форматиране, няма да бъдат включени в сборника.

 


 
 
 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov