ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  

СТУДЕНТСКА НАУЧНА

КОНФЕРЕНЦИЯ
03 Декември 2020; 13 Май 2021 - БУРГАС
 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми колеги,


Организационният комитет има честта и удоволствието да Ви покани да вземете участие в ежегодната Студентска научна конференция на Факултета по обществени науки, която се провежда в две сесии в края на зимния и летния семестър.

Основната цел на конференцията е да се даде възможност на студентите да представят своите разработки, да споделят своите търсения и достижения в областта на управленските, икономическите, педагогическите и хуманитарните науки, както и своето участие в научноизследователската дейност на факултета.

СТУДЕНТСКАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
В СЛЕДНИТЕ СЕКЦИИ:

Секция "Стопанско управление и индустриален мениджмънт "

Секция "Маркетинг и туризъм"

Секция "Педагогика"

Секция "Хуманитарни науки"

 


 
 
 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov