ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  

СТУДЕНТСКА НАУЧНА

КОНФЕРЕНЦИЯ
 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборникът с резюметата на докладите от студентската научна конференция ще бъде публикуван след нейното провеждане

 


 
 
 
 
      Webdesign: Ivan Dimitrov