Доклади - контролен съвет

Печат
 21.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на Медицински колеж
 21.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на Колеж по туризъм
 21.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на нехабилитираните лица в Общото събрание на Факултет по технически науки
 21.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на Факултет по обществени науки
 21.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване състава на Факултетния съвет във Факултет по медицина
 14.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване състава на Факултетния съвет във Факултет по обществено здраве и здравни грижи
 14.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на Факултет по обществено здраве и здравни грижи
 14.12.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на нехабилитираните лица в Общото събрание на Медицински факултет
 25.11.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за избор на ръководство на студентски съвет с мандат 2020-2022г.
 04.11.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за избор на Ръководител катедра „Здравни и фармацевтични грижи“ към Медицински колеж
 04.11.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за избор на Ръководител катедра „Чужди езици“ към Колеж по туризъм
 05.10.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за избор на ръководство на студентски съвет с мандат 2020-2022г.
 16.06.2021 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на нехабилитираните лица в Общото събрание на Университета
 23.09.2020 г. Законосъобразност на проведени избори за Директор на Технически колеж и Съвет на колежа
 14.09.2020 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите в Общото събрание на Технически колеж
 21.01.2020 г. Законосъобразност на проведени избори в Медицински колеж за попълване състава на Съвета на колежа
 22.06.2020 г. Законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на нехабилитираните лица в Общото събрание на Университета
 15.01.2020 г. Законосъобразност на проведени избори за Факултетен съвет във Факултет по обществени науки
 16.12.2019 г. Законосъобразност на проведени избори за Декан и Факултетен съвет във Факултет по технически науки
 16.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Декан във Факултет по обществени науки
 16.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Декан и Факултетен съвет във Факултет по природни науки
 15.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Директор на Колеж по туризъм и Съвет на колежа
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Директор на Департамент по езиково обучение и Съвет на департамента
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведените избори за Директор на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалности и Съвет на Департамента
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Декан и Факултетен съвет във Факултет по обществено здраве и здравни грижи
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Декан и Факултетен съвет във Факултет по медицина
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Директор на Медицински колеж и Съвет на колежа
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на служителите в Общото събрание на Факултет по технически науки
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и докторантите и квотата на служителите в Общото събрание на Факултет по природни науки
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите в Общото събрание на Факултет по медицина
 12.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и служителите в Общото събрание на Факултет по обществено здраве и здравни грижи
 10.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и служителите в Общото събрание на Медицински Колеж
 10.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите в Общото събрание на Факултет по обществени науки
 09.12.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите и служителите в Общото събрание на Колеж по туризъм
 24.10.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за членове на Академичен съвет на Университета
 20.06.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведен избор ректор на Университета
 20.06.2019 г. Доклад относно законосъобразност на проведени избори за Комисия по изборите, Председател и Зам. Председател на Общото събрание, председател, Зам. председател и членове на Контролния съвет и законосъобразност на издигането на кандидатури за ректор на Университета
 02.05.2019 г. Доклад относно актуализация на състава на Общото събрание
 07.05.2019 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Техн. колеж
 02.05.2019 г. Доклад относно актуализация на състава на Общото събрание
 19.02.2019 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на асоциирани членове в структурата на Студентски съвет
 19.02.2019 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФПН
 17.12.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори от Студентски съвет
 16.11.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори от Студентски съвет
 21.05.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Студентски съвет
 16.04.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОЗЗГ
 13.04.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за допълване квотата на студентите и докторантите от ФОН в Студентски съвет
 12.04.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФПН
 11.12.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОН
 11.12.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОЗЗГ
 11.12.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за органи на управление на Департамента за квалификация и прафесионална развитие на педагогическите специалисти
 05.07.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за представител на докторантите в Студентски съвет и Общото събрание
 04.07.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Академичен съвет
 13.06.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Медицински колеж
 13.06.2017 г. Доклад за проведени избори в Студентски съвет
 17.05.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Студентски съвет
 24.03.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите в състава на Студентски съвет
 13.01.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОЗЗГ
 13.01.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Медицински колеж
 22.06.2016 г. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет през периода от м. юни 2015 г. до м. юни 2016 г.
 07.06.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФПН
 07.06.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведен избор за Директор на Колеж по туризъм
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФПН
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за състав на Колежански съвет и Директор на Технически колеж
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Колежа по туризъм
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФТН
 15.04.2016 г.  Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФТН
 15.04.2016 г.  Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на Технически колеж
 22.02.2016 г.  Доклад за законосъобразност на проведени избори за Директор на ДЕО и Съвет на ДЕО
17.02.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за Декан на ФОН
05.02.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Факултетен съвет на ФОН
05.02.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за Председател и Зам.-председател на Общото събрание на ФОН
14.12.2015 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФОН от квотата на административния персонал
08.12.2015 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФОН от квотата на студентите и докторантите
26.10.2015 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за Зам.-ректори
30.09.2015 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори за представител на докторантите в Студентски съвет и Общо събрание
30.09.2015 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори за членове на Академичен съвет на Университета
07.07.2015 г. Доклад за закоообразността на проведен избор за Ректор на университета
03.06.2015 г. Доклад за законосъобразността на проведените избори за Комисия по изборите, Председател и Зам.-Председател на Общото събрание, Председател, Зам.-Председател и членове на Контролния съвет; законосъобразността за издигането на кандидатури за Ректор на университета
10.10.2011 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори Ректор и за членове на Академичния съвет на университета
11.04.2011 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори за членове на новото Общо събрание на университета
31.03.2011 г. Доклад за законосъобразността на избори за членове на новото Общо събрание на университета
 
 
 
24.01.2011 г. Доклад за законосъобразността на избори за членове на Студентския съвет
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011