Контролен съвет

Печат
Председател

Доц. д-р Нели Симеонова

neli_simeonova@btu.bg

Зам.-Председател

Доц. д-р Ивайло Михайлов

iv_mihaylov@yahoo.com

Членове

Доц. д-р Милен Тодоров

mtodorov@btu.bg

Доц. д-р Владимир Гончев

gonchev@btu.bg

Силвия Бинева