Академично ръководство

Печат
www.btu.bg - Publications
 Ректор 
Проф. д-р Магдалена Събева Миткова
Вътр. тел.:400
Телефон:(056) 716 560; 88 02 39; 0889 620 300
Стая:214 Ректорат
 Зам.-ректор по учебна дейност  
Доц. д-р Пенка Димова Пеева
Вътр. тел.:202
Телефон:(056) 716 508; 0885 643 044
Стая:216 Ректорат
 Зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК  
Проф. д-р Сотир Николов Сотиров
Вътр. тел.:201
Телефон:056) 716 811; 0885656688
Стая:210 Ректорат
 Зам.-ректор по научноизследователската дейност 
Доц. д-р Светлана Димитрова Желева
Вътр. тел.:203
Телефон:(056) 716451; 0884 697088
Стая:211 Ректорат
 Зам.-ректор по качество на обучение, акредитацията и кадрите  
Проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
Вътр. тел.:204, 263
Телефон:(056) 717207; 0886657088
Стая:215 Ректорат; №111 в НК
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011