Академичен съвет

Печат

Хабилитирани преподаватели

1. Проф. Магдалена Събева Миткова
2. Проф. Ованес Гаро Мекенян
3. Проф. Сотир Николов Сотиров
4. Проф. Ирена Георгиева Марковска
5. Проф. Евдокия Николаева Сотирова
6. Проф. Красимир Георгиев Василев
7. Проф. Христо Стоянов Бозов
8. Проф. Валентин Костов Стоянов
9. Проф. Севдалина Христова Турманова
10. Проф. Цонка Иванова Годжевъргова
11. Проф. Веска Иванова Шивачева
12. Проф. Валентин Андреев Ненов
13. Доц. Пенка Димова Пеева
14. Доц. Светлана Димитрова Желева
15. Доц. Йовка Димчева Николова
16. Доц. Жечка Михайлова Димитрова
17. Доц. Александър Николов Димитров
18. Доц. Тодор Василев Паличев
19. Доц. Станислав Денчев Симеонов
20. Доц. Никола Димитров Николов
21. Доц. Галина Янкова Терзиева
22. Доц. Тинка Димитрова Иванова
23. Доц. Стоянка Петкова Петкова-Георгиева
24. Доц. Валентин Константинов Василев

Нехабилитирани преподаватели и служители
1. Ас. Иван Василев Соколов
2. Гл. ас. д-р Ваня Красимирова Георгиева
3. Живка Иванова Жечева

Студенти и докторанти
1. Десислава Диянова Чапкънова, ФОН
2. Пламена Добрева Йовчева, докторант
3. Галина Иванова Петрова, КТ
4. Ереджеб Хасан Ереджеб, ФОН
5. Емануила Гошева Антонова, докторант

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011