Общо събрание

Печат
www.btu.bg - Publications
  Председател
Доц. д-р Жечка Михайлова Димитрова
Вътр. тел.:272
Телефон:(056) 716 963; 0889 614 347
Стая:336 НК


  Зам. председател
Доц. д-р Александър Николов Димитров
Вътр. тел.:484
Телефон:(056) 716 878; 0884 680 869
Стая:323 ОК


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011