04
Бургас
7_n
Бургас
Промоция 2017г.
Бургас
Промоция 2017г.
Библиотека
Библиотека

Последни новини

Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език


Студентска научна конференция „Исторически четения”

За повече информация…


ЗИМНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


Лятна ваканционна заетост на студенти в Германия - 2018 г.

За повече информация…


Квалификационен курс за 1 кредит през януари - Теория на имерсивното обучение

За повече информация…


Курс по английски език за студенти

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ В ДКЦ „ЕЛ-МАСРИ“ – гр. Бургас

За повече информация…


КОЛЕДАРЧЕТА ГОСТУВАХА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език


Студентска научна конференция „Исторически четения”

За повече информация…


ЗИМНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


Лятна ваканционна заетост на студенти в Германия - 2018 г.

За повече информация…


Квалификационен курс за 1 кредит през януари - Теория на имерсивното обучение

За повече информация…


Курс по английски език за студенти

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ В ДКЦ „ЕЛ-МАСРИ“ – гр. Бургас

За повече информация…


КОЛЕДАРЧЕТА ГОСТУВАХА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език


Студентска научна конференция „Исторически четения”

За повече информация…


ЗИМНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


Лятна ваканционна заетост на студенти в Германия - 2018 г.

За повече информация…


Квалификационен курс за 1 кредит през януари - Теория на имерсивното обучение

За повече информация…


Курс по английски език за студенти

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ В ДКЦ „ЕЛ-МАСРИ“ – гр. Бургас

За повече информация…


КОЛЕДАРЧЕТА ГОСТУВАХА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език


Студентска научна конференция „Исторически четения”

За повече информация…


ЗИМНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


Лятна ваканционна заетост на студенти в Германия - 2018 г.

За повече информация…


Квалификационен курс за 1 кредит през януари - Теория на имерсивното обучение

За повече информация…


Курс по английски език за студенти

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ В ДКЦ „ЕЛ-МАСРИ“ – гр. Бургас

За повече информация…


КОЛЕДАРЧЕТА ГОСТУВАХА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език


Студентска научна конференция „Исторически четения”

За повече информация…


ЗИМНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


Лятна ваканционна заетост на студенти в Германия - 2018 г.

За повече информация…


Квалификационен курс за 1 кредит през януари - Теория на имерсивното обучение

За повече информация…


Курс по английски език за студенти

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ В ДКЦ „ЕЛ-МАСРИ“ – гр. Бургас

За повече информация…


КОЛЕДАРЧЕТА ГОСТУВАХА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език


Студентска научна конференция „Исторически четения”

За повече информация…


ЗИМНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


Лятна ваканционна заетост на студенти в Германия - 2018 г.

За повече информация…


Квалификационен курс за 1 кредит през януари - Теория на имерсивното обучение

За повече информация…


Курс по английски език за студенти

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ В ДКЦ „ЕЛ-МАСРИ“ – гр. Бургас

За повече информация…


КОЛЕДАРЧЕТА ГОСТУВАХА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език


Студентска научна конференция „Исторически четения”

За повече информация…


ЗИМНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


Лятна ваканционна заетост на студенти в Германия - 2018 г.

За повече информация…


Квалификационен курс за 1 кредит през януари - Теория на имерсивното обучение

За повече информация…


Курс по английски език за студенти

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ В ДКЦ „ЕЛ-МАСРИ“ – гр. Бургас

За повече информация…


КОЛЕДАРЧЕТА ГОСТУВАХА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език


Студентска научна конференция „Исторически четения”

За повече информация…


ЗИМНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


Лятна ваканционна заетост на студенти в Германия - 2018 г.

За повече информация…


Квалификационен курс за 1 кредит през януари - Теория на имерсивното обучение

За повече информация…


Курс по английски език за студенти

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“ В ДКЦ „ЕЛ-МАСРИ“ – гр. Бургас

За повече информация…


КОЛЕДАРЧЕТА ГОСТУВАХА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011