Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична година 2016/2017 г.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
Откриване на новата академична 2016/2017 година.
04
Бургас
7_n
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Библиотека
Библиотека

Последни новини

КОНКУРС " НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Заповед РД-155/17.05.2017 г.


Ден на българската просвета, култура и славянска писменост - 24 май

Академичното ръководство поздравява всички студенти, преподаватели и служители


Държавни изпити и дипломни защити

ОКС Бакалавър - СУ, Маркетинг, Туризъм, ИМ
ОКС Магистър - Спец. Стопанско управление


Сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Летище Бургас

За повече информация…


Още шест студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


БУРГАС РЕЦИКЛИРА, 2017

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учебно-информационен център напомня на студентите в срок до 24 май 2017 година да подадат при съответните експерти списъци с предпочетените от тях избираеми дисциплини.


Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курс по Български език за 2017/2018 академична година
Кандидатстудентски курсове по Биология


Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

За повече информация…


Софтуерният университет разкрива център за обучение на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас с безплатен курс по програмиране

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМ. НА 2016/2017 Г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За информация

За информация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


КОНКУРС " НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Заповед РД-155/17.05.2017 г.


Ден на българската просвета, култура и славянска писменост - 24 май

Академичното ръководство поздравява всички студенти, преподаватели и служители


Държавни изпити и дипломни защити

ОКС Бакалавър - СУ, Маркетинг, Туризъм, ИМ
ОКС Магистър - Спец. Стопанско управление


Сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Летище Бургас

За повече информация…


Още шест студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


БУРГАС РЕЦИКЛИРА, 2017

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учебно-информационен център напомня на студентите в срок до 24 май 2017 година да подадат при съответните експерти списъци с предпочетените от тях избираеми дисциплини.


Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курс по Български език за 2017/2018 академична година
Кандидатстудентски курсове по Биология


Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

За повече информация…


Софтуерният университет разкрива център за обучение на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас с безплатен курс по програмиране

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМ. НА 2016/2017 Г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За информация

За информация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


КОНКУРС " НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Заповед РД-155/17.05.2017 г.


Ден на българската просвета, култура и славянска писменост - 24 май

Академичното ръководство поздравява всички студенти, преподаватели и служители


Държавни изпити и дипломни защити

ОКС Бакалавър - СУ, Маркетинг, Туризъм, ИМ
ОКС Магистър - Спец. Стопанско управление


Сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Летище Бургас

За повече информация…


Още шест студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


БУРГАС РЕЦИКЛИРА, 2017

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учебно-информационен център напомня на студентите в срок до 24 май 2017 година да подадат при съответните експерти списъци с предпочетените от тях избираеми дисциплини.


Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курс по Български език за 2017/2018 академична година
Кандидатстудентски курсове по Биология


Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

За повече информация…


Софтуерният университет разкрива център за обучение на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас с безплатен курс по програмиране

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМ. НА 2016/2017 Г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За информация

За информация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


КОНКУРС " НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Заповед РД-155/17.05.2017 г.


Ден на българската просвета, култура и славянска писменост - 24 май

Академичното ръководство поздравява всички студенти, преподаватели и служители


Държавни изпити и дипломни защити

ОКС Бакалавър - СУ, Маркетинг, Туризъм, ИМ
ОКС Магистър - Спец. Стопанско управление


Сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Летище Бургас

За повече информация…


Още шест студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


БУРГАС РЕЦИКЛИРА, 2017

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учебно-информационен център напомня на студентите в срок до 24 май 2017 година да подадат при съответните експерти списъци с предпочетените от тях избираеми дисциплини.


Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курс по Български език за 2017/2018 академична година
Кандидатстудентски курсове по Биология


Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

За повече информация…


Софтуерният университет разкрива център за обучение на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас с безплатен курс по програмиране

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМ. НА 2016/2017 Г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За информация

За информация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


КОНКУРС " НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Заповед РД-155/17.05.2017 г.


Ден на българската просвета, култура и славянска писменост - 24 май

Академичното ръководство поздравява всички студенти, преподаватели и служители


Държавни изпити и дипломни защити

ОКС Бакалавър - СУ, Маркетинг, Туризъм, ИМ
ОКС Магистър - Спец. Стопанско управление


Сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Летище Бургас

За повече информация…


Още шест студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


БУРГАС РЕЦИКЛИРА, 2017

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учебно-информационен център напомня на студентите в срок до 24 май 2017 година да подадат при съответните експерти списъци с предпочетените от тях избираеми дисциплини.


Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курс по Български език за 2017/2018 академична година
Кандидатстудентски курсове по Биология


Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

За повече информация…


Софтуерният университет разкрива център за обучение на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас с безплатен курс по програмиране

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМ. НА 2016/2017 Г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За информация

За информация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


КОНКУРС " НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Заповед РД-155/17.05.2017 г.


Ден на българската просвета, култура и славянска писменост - 24 май

Академичното ръководство поздравява всички студенти, преподаватели и служители


Държавни изпити и дипломни защити

ОКС Бакалавър - СУ, Маркетинг, Туризъм, ИМ
ОКС Магистър - Спец. Стопанско управление


Сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Летище Бургас

За повече информация…


Още шест студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


БУРГАС РЕЦИКЛИРА, 2017

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учебно-информационен център напомня на студентите в срок до 24 май 2017 година да подадат при съответните експерти списъци с предпочетените от тях избираеми дисциплини.


Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курс по Български език за 2017/2018 академична година
Кандидатстудентски курсове по Биология


Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

За повече информация…


Софтуерният университет разкрива център за обучение на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас с безплатен курс по програмиране

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМ. НА 2016/2017 Г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За информация

За информация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


КОНКУРС " НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Заповед РД-155/17.05.2017 г.


Ден на българската просвета, култура и славянска писменост - 24 май

Академичното ръководство поздравява всички студенти, преподаватели и служители


Държавни изпити и дипломни защити

ОКС Бакалавър - СУ, Маркетинг, Туризъм, ИМ
ОКС Магистър - Спец. Стопанско управление


Сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Летище Бургас

За повече информация…


Още шест студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


БУРГАС РЕЦИКЛИРА, 2017

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учебно-информационен център напомня на студентите в срок до 24 май 2017 година да подадат при съответните експерти списъци с предпочетените от тях избираеми дисциплини.


Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курс по Български език за 2017/2018 академична година
Кандидатстудентски курсове по Биология


Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

За повече информация…


Софтуерният университет разкрива център за обучение на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас с безплатен курс по програмиране

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМ. НА 2016/2017 Г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За информация

За информация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


КОНКУРС " НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Заповед РД-155/17.05.2017 г.


Ден на българската просвета, култура и славянска писменост - 24 май

Академичното ръководство поздравява всички студенти, преподаватели и служители


Държавни изпити и дипломни защити

ОКС Бакалавър - СУ, Маркетинг, Туризъм, ИМ
ОКС Магистър - Спец. Стопанско управление


Сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Летище Бургас

За повече информация…


Още шест студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас ще посетят Европейския парламент в Брюксел

За повече информация…


БУРГАС РЕЦИКЛИРА, 2017

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Учебно-информационен център напомня на студентите в срок до 24 май 2017 година да подадат при съответните експерти списъци с предпочетените от тях избираеми дисциплини.


Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курс по Български език за 2017/2018 академична година
Кандидатстудентски курсове по Биология


Курсове за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

За повече информация…


Софтуерният университет разкрива център за обучение на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас с безплатен курс по програмиране

За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМ. НА 2016/2017 Г.

За повече информация…


ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За информация

За информация


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори по проект по ОП Наука и образование за интелигентен растеж (2014-2020), Процедура BG05M2OP001-1.001 Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения


ПОКАНА

за набиране на асоциирани партньори в проект
Център за компетентност по тематичната област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“

English version


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011