04
Бургас
7_n
Бургас
Промоция 2017г.
Бургас
Промоция 2017г.
Библиотека
Библиотека

Последни новини

Списък на класираните студенти за стипендии за летен сем. на 2017/2018 г.

За повече информация…


24-ти май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поздрав на Ректора по случай 24 май
Покана за тържественото шествие на бургаските образователни и културни институции


Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

За повече информация…


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Технически колеж
спец. ПНУП, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, СП
спец. БФ и БЕИ


Посещение на студенти от специалността „Здравен мениджмънт“, ФОЗЗГ в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – гр. София

За повече информация…


Открита лекция в Университета в Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По проект "Студентски практики - Фаза1"
остават свободни само:
7 работни места! + 25 допълнителни работни места
Актуални позиции за платено практическо обучение, проект "Студентски практики" - фаза 1


Списък на студентите от спец. СИ и КСТ, които получават финансова подкрепа от Община Бургас

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)"

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

За повече информация…


БАН - Процедура за избор на директор на иинститут

За повече информация…


СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА ПОДГОТОВКА

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език
Кандидатстудентски курс по Биология


Прием на документи за курсове по начална военна подготовка

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Списък на класираните студенти за стипендии за летен сем. на 2017/2018 г.

За повече информация…


24-ти май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поздрав на Ректора по случай 24 май
Покана за тържественото шествие на бургаските образователни и културни институции


Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

За повече информация…


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Технически колеж
спец. ПНУП, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, СП
спец. БФ и БЕИ


Посещение на студенти от специалността „Здравен мениджмънт“, ФОЗЗГ в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – гр. София

За повече информация…


Открита лекция в Университета в Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По проект "Студентски практики - Фаза1"
остават свободни само:
7 работни места! + 25 допълнителни работни места
Актуални позиции за платено практическо обучение, проект "Студентски практики" - фаза 1


Списък на студентите от спец. СИ и КСТ, които получават финансова подкрепа от Община Бургас

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)"

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

За повече информация…


БАН - Процедура за избор на директор на иинститут

За повече информация…


СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА ПОДГОТОВКА

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език
Кандидатстудентски курс по Биология


Прием на документи за курсове по начална военна подготовка

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Списък на класираните студенти за стипендии за летен сем. на 2017/2018 г.

За повече информация…


24-ти май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поздрав на Ректора по случай 24 май
Покана за тържественото шествие на бургаските образователни и културни институции


Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

За повече информация…


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Технически колеж
спец. ПНУП, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, СП
спец. БФ и БЕИ


Посещение на студенти от специалността „Здравен мениджмънт“, ФОЗЗГ в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – гр. София

За повече информация…


Открита лекция в Университета в Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По проект "Студентски практики - Фаза1"
остават свободни само:
7 работни места! + 25 допълнителни работни места
Актуални позиции за платено практическо обучение, проект "Студентски практики" - фаза 1


Списък на студентите от спец. СИ и КСТ, които получават финансова подкрепа от Община Бургас

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)"

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

За повече информация…


БАН - Процедура за избор на директор на иинститут

За повече информация…


СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА ПОДГОТОВКА

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език
Кандидатстудентски курс по Биология


Прием на документи за курсове по начална военна подготовка

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Списък на класираните студенти за стипендии за летен сем. на 2017/2018 г.

За повече информация…


24-ти май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поздрав на Ректора по случай 24 май
Покана за тържественото шествие на бургаските образователни и културни институции


Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

За повече информация…


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Технически колеж
спец. ПНУП, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, СП
спец. БФ и БЕИ


Посещение на студенти от специалността „Здравен мениджмънт“, ФОЗЗГ в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – гр. София

За повече информация…


Открита лекция в Университета в Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По проект "Студентски практики - Фаза1"
остават свободни само:
7 работни места! + 25 допълнителни работни места
Актуални позиции за платено практическо обучение, проект "Студентски практики" - фаза 1


Списък на студентите от спец. СИ и КСТ, които получават финансова подкрепа от Община Бургас

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)"

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

За повече информация…


БАН - Процедура за избор на директор на иинститут

За повече информация…


СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА ПОДГОТОВКА

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език
Кандидатстудентски курс по Биология


Прием на документи за курсове по начална военна подготовка

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Списък на класираните студенти за стипендии за летен сем. на 2017/2018 г.

За повече информация…


24-ти май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поздрав на Ректора по случай 24 май
Покана за тържественото шествие на бургаските образователни и културни институции


Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

За повече информация…


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Технически колеж
спец. ПНУП, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, СП
спец. БФ и БЕИ


Посещение на студенти от специалността „Здравен мениджмънт“, ФОЗЗГ в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – гр. София

За повече информация…


Открита лекция в Университета в Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По проект "Студентски практики - Фаза1"
остават свободни само:
7 работни места! + 25 допълнителни работни места
Актуални позиции за платено практическо обучение, проект "Студентски практики" - фаза 1


Списък на студентите от спец. СИ и КСТ, които получават финансова подкрепа от Община Бургас

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)"

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

За повече информация…


БАН - Процедура за избор на директор на иинститут

За повече информация…


СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА ПОДГОТОВКА

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език
Кандидатстудентски курс по Биология


Прием на документи за курсове по начална военна подготовка

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Списък на класираните студенти за стипендии за летен сем. на 2017/2018 г.

За повече информация…


24-ти май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поздрав на Ректора по случай 24 май
Покана за тържественото шествие на бургаските образователни и културни институции


Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

За повече информация…


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Технически колеж
спец. ПНУП, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, СП
спец. БФ и БЕИ


Посещение на студенти от специалността „Здравен мениджмънт“, ФОЗЗГ в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – гр. София

За повече информация…


Открита лекция в Университета в Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По проект "Студентски практики - Фаза1"
остават свободни само:
7 работни места! + 25 допълнителни работни места
Актуални позиции за платено практическо обучение, проект "Студентски практики" - фаза 1


Списък на студентите от спец. СИ и КСТ, които получават финансова подкрепа от Община Бургас

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)"

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

За повече информация…


БАН - Процедура за избор на директор на иинститут

За повече информация…


СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА ПОДГОТОВКА

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език
Кандидатстудентски курс по Биология


Прием на документи за курсове по начална военна подготовка

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Списък на класираните студенти за стипендии за летен сем. на 2017/2018 г.

За повече информация…


24-ти май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поздрав на Ректора по случай 24 май
Покана за тържественото шествие на бургаските образователни и културни институции


Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

За повече информация…


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Технически колеж
спец. ПНУП, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, СП
спец. БФ и БЕИ


Посещение на студенти от специалността „Здравен мениджмънт“, ФОЗЗГ в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – гр. София

За повече информация…


Открита лекция в Университета в Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По проект "Студентски практики - Фаза1"
остават свободни само:
7 работни места! + 25 допълнителни работни места
Актуални позиции за платено практическо обучение, проект "Студентски практики" - фаза 1


Списък на студентите от спец. СИ и КСТ, които получават финансова подкрепа от Община Бургас

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)"

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

За повече информация…


БАН - Процедура за избор на директор на иинститут

За повече информация…


СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА ПОДГОТОВКА

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език
Кандидатстудентски курс по Биология


Прием на документи за курсове по начална военна подготовка

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Списък на класираните студенти за стипендии за летен сем. на 2017/2018 г.

За повече информация…


24-ти май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Поздрав на Ректора по случай 24 май
Покана за тържественото шествие на бургаските образователни и културни институции


Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

За повече информация…


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Технически колеж
спец. ПНУП, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, СП
спец. БФ и БЕИ


Посещение на студенти от специалността „Здравен мениджмънт“, ФОЗЗГ в Медицински комплекс „Д-р Щерев“ – гр. София

За повече информация…


Открита лекция в Университета в Източно Сараево, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

По проект "Студентски практики - Фаза1"
остават свободни само:
7 работни места! + 25 допълнителни работни места
Актуални позиции за платено практическо обучение, проект "Студентски практики" - фаза 1


Списък на студентите от спец. СИ и КСТ, които получават финансова подкрепа от Община Бургас

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 "Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)"

За повече информация…


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

За повече информация…


БАН - Процедура за избор на директор на иинститут

За повече информация…


СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА ПОДГОТОВКА

За повече информация…


Кандидатстудентски курсове

Предварителен кандидатстудентски курс по Български език
Кандидатстудентски курс по Биология


Прием на документи за курсове по начална военна подготовка

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011