Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
04
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
7_n
Бургас
Промоция 2019г.
Промоция 2019г.
Библиотека
Промоция.

Последни новини

КОВИД-19

Присъствени учебни практически занятия в Медицински факултет,ФОЗЗГ и Медицински колеж

Временни противоепидемични мерки, считано от 21.10.2021 г.- заповед РД-283/20.10.2021 г.

Временни противоепидемични мерки за периода 09.09.- 31.10.2021 г. - заповед РД-232/07.09.2021 г.


ДО: Участници и заинтересовани страни

Процедура: „Доставка на лабораторно оборудване за целите и функционирането на научни лаборатории към Изследователски център за СИН РАСТЕЖ – Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Бургас“, проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“
Срокът за представяне на оферти по горепосочената процедура е удължен до 26.11.2021 г.
За повече информация…


Обучения за преподаватели по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

Покана за заявяване на интерес за включване в обучение за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Анотация на програмата “Работа в електронна образователна платформа Мудъл и виртуални класни стаи”
Анотация на програмата “Обучение за дистанционно обучение и дигитални умения”
Заявление
Покана за заинтересованите лица, екипи и организации от провеждане на обучение на преподаватели по проект Модерн-а на тема: Чуждоезиково обучение по английски език
Анотация на курсове за чуждоезиково обучение
Заявление
Покана за заявяване на интерес за включване в обучение по чужд език за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Заявление


Срокове за подаване на документи за Държавен изпит в Колеж по Туризъм

За повече информация…


ИНФОРМАЦИЯ ОТ УИЦ, ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ЗАВЕРКАТА НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021-2022 ГОДИНА

За повече информация…


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-БУРГАС Е ПАРТНЬОР ПО ТРИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

За повече информация…


ПОКАНА

за избор на експерти и преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучения на преподаватели на тема: „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за разработване на нови интердисциплинарни съвместни образователни програми по направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език на преподаватели от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10 Химични технологии


Спазването на социална дистанция и дигиталната комуникация са акцентите в Хакатон On-line Здравеопазване – Бургас

За повече информация…


Информация от Регионално управление на образованието - Бургас относно създаване на регионално ниво на база данни със специалисти

За повече информация…


Избор на директор на постоянно научно звено на БАН

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

За повече информация…


Студенти от 11 специалности ще се обучават безплатно

За повече информация…


Eдногодишна стипендиантска програма за 2022/23г. на федерална провинция "Свободната държава Бавария"

За повече информация…
Допълнителна информация…
Още


ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Прием за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „ПАРАМЕДИК“
Прием за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността "Козметика"
Прием на кандидати за придобиване на професионална квалификация: „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”


Стартира Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” за студенти от ФОН, ФТН и ФПН

Регистрацията на студенти, работодатели, ментори и академични наставници е достъпна чрез електронната платформа на проекта.
За повече информация…

praktiki.mon.bg


КОВИД-19

Присъствени учебни практически занятия в Медицински факултет,ФОЗЗГ и Медицински колеж

Временни противоепидемични мерки, считано от 21.10.2021 г.- заповед РД-283/20.10.2021 г.

Временни противоепидемични мерки за периода 09.09.- 31.10.2021 г. - заповед РД-232/07.09.2021 г.


ДО: Участници и заинтересовани страни

Процедура: „Доставка на лабораторно оборудване за целите и функционирането на научни лаборатории към Изследователски център за СИН РАСТЕЖ – Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Бургас“, проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“
Срокът за представяне на оферти по горепосочената процедура е удължен до 26.11.2021 г.
За повече информация…


Обучения за преподаватели по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

Покана за заявяване на интерес за включване в обучение за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Анотация на програмата “Работа в електронна образователна платформа Мудъл и виртуални класни стаи”
Анотация на програмата “Обучение за дистанционно обучение и дигитални умения”
Заявление
Покана за заинтересованите лица, екипи и организации от провеждане на обучение на преподаватели по проект Модерн-а на тема: Чуждоезиково обучение по английски език
Анотация на курсове за чуждоезиково обучение
Заявление
Покана за заявяване на интерес за включване в обучение по чужд език за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Заявление


Срокове за подаване на документи за Държавен изпит в Колеж по Туризъм

За повече информация…


ИНФОРМАЦИЯ ОТ УИЦ, ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ЗАВЕРКАТА НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021-2022 ГОДИНА

За повече информация…


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-БУРГАС Е ПАРТНЬОР ПО ТРИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

За повече информация…


ПОКАНА

за избор на експерти и преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучения на преподаватели на тема: „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за разработване на нови интердисциплинарни съвместни образователни програми по направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език на преподаватели от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10 Химични технологии


Спазването на социална дистанция и дигиталната комуникация са акцентите в Хакатон On-line Здравеопазване – Бургас

За повече информация…


Информация от Регионално управление на образованието - Бургас относно създаване на регионално ниво на база данни със специалисти

За повече информация…


Избор на директор на постоянно научно звено на БАН

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

За повече информация…


Студенти от 11 специалности ще се обучават безплатно

За повече информация…


Eдногодишна стипендиантска програма за 2022/23г. на федерална провинция "Свободната държава Бавария"

За повече информация…
Допълнителна информация…
Още


ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Прием за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „ПАРАМЕДИК“
Прием за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността "Козметика"
Прием на кандидати за придобиване на професионална квалификация: „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”


Стартира Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” за студенти от ФОН, ФТН и ФПН

Регистрацията на студенти, работодатели, ментори и академични наставници е достъпна чрез електронната платформа на проекта.
За повече информация…

praktiki.mon.bg


КОВИД-19

Присъствени учебни практически занятия в Медицински факултет,ФОЗЗГ и Медицински колеж

Временни противоепидемични мерки, считано от 21.10.2021 г.- заповед РД-283/20.10.2021 г.

Временни противоепидемични мерки за периода 09.09.- 31.10.2021 г. - заповед РД-232/07.09.2021 г.


ДО: Участници и заинтересовани страни

Процедура: „Доставка на лабораторно оборудване за целите и функционирането на научни лаборатории към Изследователски център за СИН РАСТЕЖ – Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Бургас“, проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“
Срокът за представяне на оферти по горепосочената процедура е удължен до 26.11.2021 г.
За повече информация…


Обучения за преподаватели по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

Покана за заявяване на интерес за включване в обучение за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Анотация на програмата “Работа в електронна образователна платформа Мудъл и виртуални класни стаи”
Анотация на програмата “Обучение за дистанционно обучение и дигитални умения”
Заявление
Покана за заинтересованите лица, екипи и организации от провеждане на обучение на преподаватели по проект Модерн-а на тема: Чуждоезиково обучение по английски език
Анотация на курсове за чуждоезиково обучение
Заявление
Покана за заявяване на интерес за включване в обучение по чужд език за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Заявление


Срокове за подаване на документи за Държавен изпит в Колеж по Туризъм

За повече информация…


ИНФОРМАЦИЯ ОТ УИЦ, ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ЗАВЕРКАТА НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021-2022 ГОДИНА

За повече информация…


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-БУРГАС Е ПАРТНЬОР ПО ТРИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

За повече информация…


ПОКАНА

за избор на експерти и преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучения на преподаватели на тема: „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за разработване на нови интердисциплинарни съвместни образователни програми по направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език на преподаватели от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10 Химични технологии


Спазването на социална дистанция и дигиталната комуникация са акцентите в Хакатон On-line Здравеопазване – Бургас

За повече информация…


Информация от Регионално управление на образованието - Бургас относно създаване на регионално ниво на база данни със специалисти

За повече информация…


Избор на директор на постоянно научно звено на БАН

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

За повече информация…


Студенти от 11 специалности ще се обучават безплатно

За повече информация…


Eдногодишна стипендиантска програма за 2022/23г. на федерална провинция "Свободната държава Бавария"

За повече информация…
Допълнителна информация…
Още


ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Прием за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „ПАРАМЕДИК“
Прием за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността "Козметика"
Прием на кандидати за придобиване на професионална квалификация: „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”


Стартира Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” за студенти от ФОН, ФТН и ФПН

Регистрацията на студенти, работодатели, ментори и академични наставници е достъпна чрез електронната платформа на проекта.
За повече информация…

praktiki.mon.bg


КОВИД-19

Присъствени учебни практически занятия в Медицински факултет,ФОЗЗГ и Медицински колеж

Временни противоепидемични мерки, считано от 21.10.2021 г.- заповед РД-283/20.10.2021 г.

Временни противоепидемични мерки за периода 09.09.- 31.10.2021 г. - заповед РД-232/07.09.2021 г.


ДО: Участници и заинтересовани страни

Процедура: „Доставка на лабораторно оборудване за целите и функционирането на научни лаборатории към Изследователски център за СИН РАСТЕЖ – Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Бургас“, проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“
Срокът за представяне на оферти по горепосочената процедура е удължен до 26.11.2021 г.
За повече информация…


Обучения за преподаватели по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

Покана за заявяване на интерес за включване в обучение за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Анотация на програмата “Работа в електронна образователна платформа Мудъл и виртуални класни стаи”
Анотация на програмата “Обучение за дистанционно обучение и дигитални умения”
Заявление
Покана за заинтересованите лица, екипи и организации от провеждане на обучение на преподаватели по проект Модерн-а на тема: Чуждоезиково обучение по английски език
Анотация на курсове за чуждоезиково обучение
Заявление
Покана за заявяване на интерес за включване в обучение по чужд език за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Заявление


Срокове за подаване на документи за Държавен изпит в Колеж по Туризъм

За повече информация…


ИНФОРМАЦИЯ ОТ УИЦ, ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ЗАВЕРКАТА НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021-2022 ГОДИНА

За повече информация…


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-БУРГАС Е ПАРТНЬОР ПО ТРИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

За повече информация…


ПОКАНА

за избор на експерти и преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучения на преподаватели на тема: „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за разработване на нови интердисциплинарни съвместни образователни програми по направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език на преподаватели от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10 Химични технологии


Спазването на социална дистанция и дигиталната комуникация са акцентите в Хакатон On-line Здравеопазване – Бургас

За повече информация…


Информация от Регионално управление на образованието - Бургас относно създаване на регионално ниво на база данни със специалисти

За повече информация…


Избор на директор на постоянно научно звено на БАН

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

За повече информация…


Студенти от 11 специалности ще се обучават безплатно

За повече информация…


Eдногодишна стипендиантска програма за 2022/23г. на федерална провинция "Свободната държава Бавария"

За повече информация…
Допълнителна информация…
Още


ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Прием за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „ПАРАМЕДИК“
Прием за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността "Козметика"
Прием на кандидати за придобиване на професионална квалификация: „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”


Стартира Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” за студенти от ФОН, ФТН и ФПН

Регистрацията на студенти, работодатели, ментори и академични наставници е достъпна чрез електронната платформа на проекта.
За повече информация…

praktiki.mon.bg


КОВИД-19

Присъствени учебни практически занятия в Медицински факултет,ФОЗЗГ и Медицински колеж

Временни противоепидемични мерки, считано от 21.10.2021 г.- заповед РД-283/20.10.2021 г.

Временни противоепидемични мерки за периода 09.09.- 31.10.2021 г. - заповед РД-232/07.09.2021 г.


ДО: Участници и заинтересовани страни

Процедура: „Доставка на лабораторно оборудване за целите и функционирането на научни лаборатории към Изследователски център за СИН РАСТЕЖ – Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Бургас“, проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“
Срокът за представяне на оферти по горепосочената процедура е удължен до 26.11.2021 г.
За повече информация…


Обучения за преподаватели по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

Покана за заявяване на интерес за включване в обучение за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Анотация на програмата “Работа в електронна образователна платформа Мудъл и виртуални класни стаи”
Анотация на програмата “Обучение за дистанционно обучение и дигитални умения”
Заявление
Покана за заинтересованите лица, екипи и организации от провеждане на обучение на преподаватели по проект Модерн-а на тема: Чуждоезиково обучение по английски език
Анотация на курсове за чуждоезиково обучение
Заявление
Покана за заявяване на интерес за включване в обучение по чужд език за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Заявление


Срокове за подаване на документи за Държавен изпит в Колеж по Туризъм

За повече информация…


ИНФОРМАЦИЯ ОТ УИЦ, ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ЗАВЕРКАТА НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021-2022 ГОДИНА

За повече информация…


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-БУРГАС Е ПАРТНЬОР ПО ТРИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

За повече информация…


ПОКАНА

за избор на експерти и преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучения на преподаватели на тема: „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за разработване на нови интердисциплинарни съвместни образователни програми по направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език на преподаватели от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10 Химични технологии


Спазването на социална дистанция и дигиталната комуникация са акцентите в Хакатон On-line Здравеопазване – Бургас

За повече информация…


Информация от Регионално управление на образованието - Бургас относно създаване на регионално ниво на база данни със специалисти

За повече информация…


Избор на директор на постоянно научно звено на БАН

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

За повече информация…


Студенти от 11 специалности ще се обучават безплатно

За повече информация…


Eдногодишна стипендиантска програма за 2022/23г. на федерална провинция "Свободната държава Бавария"

За повече информация…
Допълнителна информация…
Още


ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Прием за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „ПАРАМЕДИК“
Прием за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността "Козметика"
Прием на кандидати за придобиване на професионална квалификация: „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”


Стартира Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” за студенти от ФОН, ФТН и ФПН

Регистрацията на студенти, работодатели, ментори и академични наставници е достъпна чрез електронната платформа на проекта.
За повече информация…

praktiki.mon.bg


КОВИД-19

Присъствени учебни практически занятия в Медицински факултет,ФОЗЗГ и Медицински колеж

Временни противоепидемични мерки, считано от 21.10.2021 г.- заповед РД-283/20.10.2021 г.

Временни противоепидемични мерки за периода 09.09.- 31.10.2021 г. - заповед РД-232/07.09.2021 г.


ДО: Участници и заинтересовани страни

Процедура: „Доставка на лабораторно оборудване за целите и функционирането на научни лаборатории към Изследователски център за СИН РАСТЕЖ – Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Бургас“, проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“
Срокът за представяне на оферти по горепосочената процедура е удължен до 26.11.2021 г.
За повече информация…


Обучения за преподаватели по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

Покана за заявяване на интерес за включване в обучение за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Анотация на програмата “Работа в електронна образователна платформа Мудъл и виртуални класни стаи”
Анотация на програмата “Обучение за дистанционно обучение и дигитални умения”
Заявление
Покана за заинтересованите лица, екипи и организации от провеждане на обучение на преподаватели по проект Модерн-а на тема: Чуждоезиково обучение по английски език
Анотация на курсове за чуждоезиково обучение
Заявление
Покана за заявяване на интерес за включване в обучение по чужд език за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Заявление


Срокове за подаване на документи за Държавен изпит в Колеж по Туризъм

За повече информация…


ИНФОРМАЦИЯ ОТ УИЦ, ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ЗАВЕРКАТА НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021-2022 ГОДИНА

За повече информация…


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-БУРГАС Е ПАРТНЬОР ПО ТРИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

За повече информация…


ПОКАНА

за избор на експерти и преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучения на преподаватели на тема: „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за разработване на нови интердисциплинарни съвместни образователни програми по направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език на преподаватели от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10 Химични технологии


Спазването на социална дистанция и дигиталната комуникация са акцентите в Хакатон On-line Здравеопазване – Бургас

За повече информация…


Информация от Регионално управление на образованието - Бургас относно създаване на регионално ниво на база данни със специалисти

За повече информация…


Избор на директор на постоянно научно звено на БАН

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

За повече информация…


Студенти от 11 специалности ще се обучават безплатно

За повече информация…


Eдногодишна стипендиантска програма за 2022/23г. на федерална провинция "Свободната държава Бавария"

За повече информация…
Допълнителна информация…
Още


ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Прием за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „ПАРАМЕДИК“
Прием за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността "Козметика"
Прием на кандидати за придобиване на професионална квалификация: „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”


Стартира Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” за студенти от ФОН, ФТН и ФПН

Регистрацията на студенти, работодатели, ментори и академични наставници е достъпна чрез електронната платформа на проекта.
За повече информация…

praktiki.mon.bg


КОВИД-19

Присъствени учебни практически занятия в Медицински факултет,ФОЗЗГ и Медицински колеж

Временни противоепидемични мерки, считано от 21.10.2021 г.- заповед РД-283/20.10.2021 г.

Временни противоепидемични мерки за периода 09.09.- 31.10.2021 г. - заповед РД-232/07.09.2021 г.


ДО: Участници и заинтересовани страни

Процедура: „Доставка на лабораторно оборудване за целите и функционирането на научни лаборатории към Изследователски център за СИН РАСТЕЖ – Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Бургас“, проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“
Срокът за представяне на оферти по горепосочената процедура е удължен до 26.11.2021 г.
За повече информация…


Обучения за преподаватели по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

Покана за заявяване на интерес за включване в обучение за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Анотация на програмата “Работа в електронна образователна платформа Мудъл и виртуални класни стаи”
Анотация на програмата “Обучение за дистанционно обучение и дигитални умения”
Заявление
Покана за заинтересованите лица, екипи и организации от провеждане на обучение на преподаватели по проект Модерн-а на тема: Чуждоезиково обучение по английски език
Анотация на курсове за чуждоезиково обучение
Заявление
Покана за заявяване на интерес за включване в обучение по чужд език за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Заявление


Срокове за подаване на документи за Държавен изпит в Колеж по Туризъм

За повече информация…


ИНФОРМАЦИЯ ОТ УИЦ, ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ЗАВЕРКАТА НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021-2022 ГОДИНА

За повече информация…


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-БУРГАС Е ПАРТНЬОР ПО ТРИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

За повече информация…


ПОКАНА

за избор на експерти и преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучения на преподаватели на тема: „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за разработване на нови интердисциплинарни съвместни образователни програми по направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език на преподаватели от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10 Химични технологии


Спазването на социална дистанция и дигиталната комуникация са акцентите в Хакатон On-line Здравеопазване – Бургас

За повече информация…


Информация от Регионално управление на образованието - Бургас относно създаване на регионално ниво на база данни със специалисти

За повече информация…


Избор на директор на постоянно научно звено на БАН

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

За повече информация…


Студенти от 11 специалности ще се обучават безплатно

За повече информация…


Eдногодишна стипендиантска програма за 2022/23г. на федерална провинция "Свободната държава Бавария"

За повече информация…
Допълнителна информация…
Още


ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Прием за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „ПАРАМЕДИК“
Прием за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността "Козметика"
Прием на кандидати за придобиване на професионална квалификация: „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”


Стартира Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” за студенти от ФОН, ФТН и ФПН

Регистрацията на студенти, работодатели, ментори и академични наставници е достъпна чрез електронната платформа на проекта.
За повече информация…

praktiki.mon.bg


КОВИД-19

Присъствени учебни практически занятия в Медицински факултет,ФОЗЗГ и Медицински колеж

Временни противоепидемични мерки, считано от 21.10.2021 г.- заповед РД-283/20.10.2021 г.

Временни противоепидемични мерки за периода 09.09.- 31.10.2021 г. - заповед РД-232/07.09.2021 г.


ДО: Участници и заинтересовани страни

Процедура: „Доставка на лабораторно оборудване за целите и функционирането на научни лаборатории към Изследователски център за СИН РАСТЕЖ – Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ - Бургас“, проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“
Срокът за представяне на оферти по горепосочената процедура е удължен до 26.11.2021 г.
За повече информация…


Обучения за преподаватели по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

Покана за заявяване на интерес за включване в обучение за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Анотация на програмата “Работа в електронна образователна платформа Мудъл и виртуални класни стаи”
Анотация на програмата “Обучение за дистанционно обучение и дигитални умения”
Заявление
Покана за заинтересованите лица, екипи и организации от провеждане на обучение на преподаватели по проект Модерн-а на тема: Чуждоезиково обучение по английски език
Анотация на курсове за чуждоезиково обучение
Заявление
Покана за заявяване на интерес за включване в обучение по чужд език за преподаватели, ангажирани с професионални направления 1.3. „Педагогика на обучението по…“ и 4.2. „Химически науки“
Заявление


Срокове за подаване на документи за Държавен изпит в Колеж по Туризъм

За повече информация…


ИНФОРМАЦИЯ ОТ УИЦ, ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕТО НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ И ЗАВЕРКАТА НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2021-2022 ГОДИНА

За повече информация…


УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-БУРГАС Е ПАРТНЬОР ПО ТРИ ПРОЕКТА, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

За повече информация…


ПОКАНА

за избор на експерти и преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по проект BG05M2OP001-2.016-0013, "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучения на преподаватели на тема: „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за разработване на нови интердисциплинарни съвместни образователни програми по направление 5.10 Химични технологии
Избор на експерти за реализиране на дейност по обучение на английски език на преподаватели от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на тема „Умения за разработване, внедряване и управление на дигитално образователно съдържание“ от направление 5.10 Химични технологии
Избор на преподаватели-обучаеми за реализиране на дейност по обучение на английски език от направление 5.10 Химични технологии


Спазването на социална дистанция и дигиталната комуникация са акцентите в Хакатон On-line Здравеопазване – Бургас

За повече информация…


Информация от Регионално управление на образованието - Бургас относно създаване на регионално ниво на база данни със специалисти

За повече информация…


Избор на директор на постоянно научно звено на БАН

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

За повече информация…


Студенти от 11 специалности ще се обучават безплатно

За повече информация…


Eдногодишна стипендиантска програма за 2022/23г. на федерална провинция "Свободната държава Бавария"

За повече информация…
Допълнителна информация…
Още


ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Прием за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „ПАРАМЕДИК“
Прием за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалността "Козметика"
Прием на кандидати за придобиване на професионална квалификация: „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”


Стартира Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2” за студенти от ФОН, ФТН и ФПН

Регистрацията на студенти, работодатели, ментори и академични наставници е достъпна чрез електронната платформа на проекта.
За повече информация…

praktiki.mon.bg
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011