04
Бургас
7_n
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Библиотека
Библиотека

Последни новини

Високо отличие за Лабораторията по математична химия

За повече информация…


Покана за научен семинар

27 октомври 2017 г. от 10:00 ч., ФОН, зала 316
Покана


50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ПРАЗНУВА КОЛЕЖЪТ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


Открита лекция по Киберсигурност с лектор проф. Моти Цвилинг от университета Ариел, Израел

За повече информация…


Включете се в Climathon 2017, да подобрим климата в Бургас

На 27-ми октомври 2017 г., жители от различни точки на планетата ще се изправят едновременно в битка, чрез иновативно мислене и инициативност да подобрят условията за живот в собствените си градове.
Българските новатори, студенти, предприемачи, инженери, както и всички заинтересовани граждани ще имат възможността да споделят и развият своите идеи в полза на град Бургас, тазгодишния български участник в Climathon 2017.
Събитието ще се проведе на 27 и 28 октомври в Морската гара - гр. Бургас.
Побързайте да запазите своето място с безплатна регистрация до 15 октомври 2017 г. на официалния сайт на събитието:
https://id.climate-kic.org/register
Местата са ограничени!
За повече информация…


Държавни изпити и дипломни работи

Практико-приложен държавен изпит по История - спец. БЕИ
Практико-приложен държавен изпит по БЕЛ - спец. БФ и БЕИ
ОКС Магистър - зачисляване за дипломна работа


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

За повече информация…


Курс за обучение по Португалски език

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Срок - от 27.09.2017 г. до 16.10.2017 г., стая 311 СО 1
За повече информация…


Обява за избор на директор на самостоятелни научни звена на БАН

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че срокът за предаване на статиите за годишника на университета (Annual of Assen Zlatarov University) за 2017 год. е до 30.10.2017.
За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИМЕННИ СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"

За повече информация…
Правила за отпускане на стипендия
Формуляр


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Високо отличие за Лабораторията по математична химия

За повече информация…


Покана за научен семинар

27 октомври 2017 г. от 10:00 ч., ФОН, зала 316
Покана


50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ПРАЗНУВА КОЛЕЖЪТ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


Открита лекция по Киберсигурност с лектор проф. Моти Цвилинг от университета Ариел, Израел

За повече информация…


Включете се в Climathon 2017, да подобрим климата в Бургас

На 27-ми октомври 2017 г., жители от различни точки на планетата ще се изправят едновременно в битка, чрез иновативно мислене и инициативност да подобрят условията за живот в собствените си градове.
Българските новатори, студенти, предприемачи, инженери, както и всички заинтересовани граждани ще имат възможността да споделят и развият своите идеи в полза на град Бургас, тазгодишния български участник в Climathon 2017.
Събитието ще се проведе на 27 и 28 октомври в Морската гара - гр. Бургас.
Побързайте да запазите своето място с безплатна регистрация до 15 октомври 2017 г. на официалния сайт на събитието:
https://id.climate-kic.org/register
Местата са ограничени!
За повече информация…


Държавни изпити и дипломни работи

Практико-приложен държавен изпит по История - спец. БЕИ
Практико-приложен държавен изпит по БЕЛ - спец. БФ и БЕИ
ОКС Магистър - зачисляване за дипломна работа


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

За повече информация…


Курс за обучение по Португалски език

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Срок - от 27.09.2017 г. до 16.10.2017 г., стая 311 СО 1
За повече информация…


Обява за избор на директор на самостоятелни научни звена на БАН

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че срокът за предаване на статиите за годишника на университета (Annual of Assen Zlatarov University) за 2017 год. е до 30.10.2017.
За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИМЕННИ СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"

За повече информация…
Правила за отпускане на стипендия
Формуляр


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Високо отличие за Лабораторията по математична химия

За повече информация…


Покана за научен семинар

27 октомври 2017 г. от 10:00 ч., ФОН, зала 316
Покана


50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ПРАЗНУВА КОЛЕЖЪТ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


Открита лекция по Киберсигурност с лектор проф. Моти Цвилинг от университета Ариел, Израел

За повече информация…


Включете се в Climathon 2017, да подобрим климата в Бургас

На 27-ми октомври 2017 г., жители от различни точки на планетата ще се изправят едновременно в битка, чрез иновативно мислене и инициативност да подобрят условията за живот в собствените си градове.
Българските новатори, студенти, предприемачи, инженери, както и всички заинтересовани граждани ще имат възможността да споделят и развият своите идеи в полза на град Бургас, тазгодишния български участник в Climathon 2017.
Събитието ще се проведе на 27 и 28 октомври в Морската гара - гр. Бургас.
Побързайте да запазите своето място с безплатна регистрация до 15 октомври 2017 г. на официалния сайт на събитието:
https://id.climate-kic.org/register
Местата са ограничени!
За повече информация…


Държавни изпити и дипломни работи

Практико-приложен държавен изпит по История - спец. БЕИ
Практико-приложен държавен изпит по БЕЛ - спец. БФ и БЕИ
ОКС Магистър - зачисляване за дипломна работа


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

За повече информация…


Курс за обучение по Португалски език

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Срок - от 27.09.2017 г. до 16.10.2017 г., стая 311 СО 1
За повече информация…


Обява за избор на директор на самостоятелни научни звена на БАН

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че срокът за предаване на статиите за годишника на университета (Annual of Assen Zlatarov University) за 2017 год. е до 30.10.2017.
За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИМЕННИ СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"

За повече информация…
Правила за отпускане на стипендия
Формуляр


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Високо отличие за Лабораторията по математична химия

За повече информация…


Покана за научен семинар

27 октомври 2017 г. от 10:00 ч., ФОН, зала 316
Покана


50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ПРАЗНУВА КОЛЕЖЪТ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


Открита лекция по Киберсигурност с лектор проф. Моти Цвилинг от университета Ариел, Израел

За повече информация…


Включете се в Climathon 2017, да подобрим климата в Бургас

На 27-ми октомври 2017 г., жители от различни точки на планетата ще се изправят едновременно в битка, чрез иновативно мислене и инициативност да подобрят условията за живот в собствените си градове.
Българските новатори, студенти, предприемачи, инженери, както и всички заинтересовани граждани ще имат възможността да споделят и развият своите идеи в полза на град Бургас, тазгодишния български участник в Climathon 2017.
Събитието ще се проведе на 27 и 28 октомври в Морската гара - гр. Бургас.
Побързайте да запазите своето място с безплатна регистрация до 15 октомври 2017 г. на официалния сайт на събитието:
https://id.climate-kic.org/register
Местата са ограничени!
За повече информация…


Държавни изпити и дипломни работи

Практико-приложен държавен изпит по История - спец. БЕИ
Практико-приложен държавен изпит по БЕЛ - спец. БФ и БЕИ
ОКС Магистър - зачисляване за дипломна работа


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

За повече информация…


Курс за обучение по Португалски език

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Срок - от 27.09.2017 г. до 16.10.2017 г., стая 311 СО 1
За повече информация…


Обява за избор на директор на самостоятелни научни звена на БАН

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че срокът за предаване на статиите за годишника на университета (Annual of Assen Zlatarov University) за 2017 год. е до 30.10.2017.
За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИМЕННИ СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"

За повече информация…
Правила за отпускане на стипендия
Формуляр


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Високо отличие за Лабораторията по математична химия

За повече информация…


Покана за научен семинар

27 октомври 2017 г. от 10:00 ч., ФОН, зала 316
Покана


50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ПРАЗНУВА КОЛЕЖЪТ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


Открита лекция по Киберсигурност с лектор проф. Моти Цвилинг от университета Ариел, Израел

За повече информация…


Включете се в Climathon 2017, да подобрим климата в Бургас

На 27-ми октомври 2017 г., жители от различни точки на планетата ще се изправят едновременно в битка, чрез иновативно мислене и инициативност да подобрят условията за живот в собствените си градове.
Българските новатори, студенти, предприемачи, инженери, както и всички заинтересовани граждани ще имат възможността да споделят и развият своите идеи в полза на град Бургас, тазгодишния български участник в Climathon 2017.
Събитието ще се проведе на 27 и 28 октомври в Морската гара - гр. Бургас.
Побързайте да запазите своето място с безплатна регистрация до 15 октомври 2017 г. на официалния сайт на събитието:
https://id.climate-kic.org/register
Местата са ограничени!
За повече информация…


Държавни изпити и дипломни работи

Практико-приложен държавен изпит по История - спец. БЕИ
Практико-приложен държавен изпит по БЕЛ - спец. БФ и БЕИ
ОКС Магистър - зачисляване за дипломна работа


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

За повече информация…


Курс за обучение по Португалски език

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Срок - от 27.09.2017 г. до 16.10.2017 г., стая 311 СО 1
За повече информация…


Обява за избор на директор на самостоятелни научни звена на БАН

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че срокът за предаване на статиите за годишника на университета (Annual of Assen Zlatarov University) за 2017 год. е до 30.10.2017.
За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИМЕННИ СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"

За повече информация…
Правила за отпускане на стипендия
Формуляр


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Високо отличие за Лабораторията по математична химия

За повече информация…


Покана за научен семинар

27 октомври 2017 г. от 10:00 ч., ФОН, зала 316
Покана


50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ПРАЗНУВА КОЛЕЖЪТ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


Открита лекция по Киберсигурност с лектор проф. Моти Цвилинг от университета Ариел, Израел

За повече информация…


Включете се в Climathon 2017, да подобрим климата в Бургас

На 27-ми октомври 2017 г., жители от различни точки на планетата ще се изправят едновременно в битка, чрез иновативно мислене и инициативност да подобрят условията за живот в собствените си градове.
Българските новатори, студенти, предприемачи, инженери, както и всички заинтересовани граждани ще имат възможността да споделят и развият своите идеи в полза на град Бургас, тазгодишния български участник в Climathon 2017.
Събитието ще се проведе на 27 и 28 октомври в Морската гара - гр. Бургас.
Побързайте да запазите своето място с безплатна регистрация до 15 октомври 2017 г. на официалния сайт на събитието:
https://id.climate-kic.org/register
Местата са ограничени!
За повече информация…


Държавни изпити и дипломни работи

Практико-приложен държавен изпит по История - спец. БЕИ
Практико-приложен държавен изпит по БЕЛ - спец. БФ и БЕИ
ОКС Магистър - зачисляване за дипломна работа


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

За повече информация…


Курс за обучение по Португалски език

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Срок - от 27.09.2017 г. до 16.10.2017 г., стая 311 СО 1
За повече информация…


Обява за избор на директор на самостоятелни научни звена на БАН

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че срокът за предаване на статиите за годишника на университета (Annual of Assen Zlatarov University) за 2017 год. е до 30.10.2017.
За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИМЕННИ СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"

За повече информация…
Правила за отпускане на стипендия
Формуляр


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Високо отличие за Лабораторията по математична химия

За повече информация…


Покана за научен семинар

27 октомври 2017 г. от 10:00 ч., ФОН, зала 316
Покана


50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ПРАЗНУВА КОЛЕЖЪТ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


Открита лекция по Киберсигурност с лектор проф. Моти Цвилинг от университета Ариел, Израел

За повече информация…


Включете се в Climathon 2017, да подобрим климата в Бургас

На 27-ми октомври 2017 г., жители от различни точки на планетата ще се изправят едновременно в битка, чрез иновативно мислене и инициативност да подобрят условията за живот в собствените си градове.
Българските новатори, студенти, предприемачи, инженери, както и всички заинтересовани граждани ще имат възможността да споделят и развият своите идеи в полза на град Бургас, тазгодишния български участник в Climathon 2017.
Събитието ще се проведе на 27 и 28 октомври в Морската гара - гр. Бургас.
Побързайте да запазите своето място с безплатна регистрация до 15 октомври 2017 г. на официалния сайт на събитието:
https://id.climate-kic.org/register
Местата са ограничени!
За повече информация…


Държавни изпити и дипломни работи

Практико-приложен държавен изпит по История - спец. БЕИ
Практико-приложен държавен изпит по БЕЛ - спец. БФ и БЕИ
ОКС Магистър - зачисляване за дипломна работа


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

За повече информация…


Курс за обучение по Португалски език

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Срок - от 27.09.2017 г. до 16.10.2017 г., стая 311 СО 1
За повече информация…


Обява за избор на директор на самостоятелни научни звена на БАН

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че срокът за предаване на статиите за годишника на университета (Annual of Assen Zlatarov University) за 2017 год. е до 30.10.2017.
За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИМЕННИ СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"

За повече информация…
Правила за отпускане на стипендия
Формуляр


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Високо отличие за Лабораторията по математична химия

За повече информация…


Покана за научен семинар

27 октомври 2017 г. от 10:00 ч., ФОН, зала 316
Покана


50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ПРАЗНУВА КОЛЕЖЪТ ПО ТУРИЗЪМ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


Открита лекция по Киберсигурност с лектор проф. Моти Цвилинг от университета Ариел, Израел

За повече информация…


Включете се в Climathon 2017, да подобрим климата в Бургас

На 27-ми октомври 2017 г., жители от различни точки на планетата ще се изправят едновременно в битка, чрез иновативно мислене и инициативност да подобрят условията за живот в собствените си градове.
Българските новатори, студенти, предприемачи, инженери, както и всички заинтересовани граждани ще имат възможността да споделят и развият своите идеи в полза на град Бургас, тазгодишния български участник в Climathon 2017.
Събитието ще се проведе на 27 и 28 октомври в Морската гара - гр. Бургас.
Побързайте да запазите своето място с безплатна регистрация до 15 октомври 2017 г. на официалния сайт на събитието:
https://id.climate-kic.org/register
Местата са ограничени!
За повече информация…


Държавни изпити и дипломни работи

Практико-приложен държавен изпит по История - спец. БЕИ
Практико-приложен държавен изпит по БЕЛ - спец. БФ и БЕИ
ОКС Магистър - зачисляване за дипломна работа


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

За повече информация…


Курс за обучение по Португалски език

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Срок - от 27.09.2017 г. до 16.10.2017 г., стая 311 СО 1
За повече информация…


Обява за избор на директор на самостоятелни научни звена на БАН

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че срокът за предаване на статиите за годишника на университета (Annual of Assen Zlatarov University) за 2017 год. е до 30.10.2017.
За повече информация…


КОНКУРС ЗА ИМЕННИ СТИПЕНДИИ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"

За повече информация…
Правила за отпускане на стипендия
Формуляр


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011