04
Бургас
7_n
Бургас
Промоция 2017г.
Бургас
Промоция 2017г.
Библиотека
Библиотека

Последни новини

ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


Курс по английски език за преподаватели и служители

Уважаеми колеги,
След провеждане на Тест за определяне ниво на владеене на английски език, курсистите бяха разпределени в 3 групи...
За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


Курс за обучение по английски език за студенти

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


БАН обявява процедура за избор на директор на специализирано звено Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


ГЛ. АС. Д-Р МАРИНА ВЛАДЕВА С ПРИЗОВО МЯСТО ЗА ЛИТЕРАТУРА "ПЕГАС"

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ 4-ТИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ В ДМСГД „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ В БУРГАС

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОСЕТИХА ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „КАРДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ“

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


Курс по английски език за преподаватели и служители

Уважаеми колеги,
След провеждане на Тест за определяне ниво на владеене на английски език, курсистите бяха разпределени в 3 групи...
За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


Курс за обучение по английски език за студенти

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


БАН обявява процедура за избор на директор на специализирано звено Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


ГЛ. АС. Д-Р МАРИНА ВЛАДЕВА С ПРИЗОВО МЯСТО ЗА ЛИТЕРАТУРА "ПЕГАС"

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ 4-ТИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ В ДМСГД „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ В БУРГАС

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОСЕТИХА ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „КАРДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ“

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


Курс по английски език за преподаватели и служители

Уважаеми колеги,
След провеждане на Тест за определяне ниво на владеене на английски език, курсистите бяха разпределени в 3 групи...
За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


Курс за обучение по английски език за студенти

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


БАН обявява процедура за избор на директор на специализирано звено Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


ГЛ. АС. Д-Р МАРИНА ВЛАДЕВА С ПРИЗОВО МЯСТО ЗА ЛИТЕРАТУРА "ПЕГАС"

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ 4-ТИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ В ДМСГД „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ В БУРГАС

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОСЕТИХА ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „КАРДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ“

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


Курс по английски език за преподаватели и служители

Уважаеми колеги,
След провеждане на Тест за определяне ниво на владеене на английски език, курсистите бяха разпределени в 3 групи...
За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


Курс за обучение по английски език за студенти

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


БАН обявява процедура за избор на директор на специализирано звено Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


ГЛ. АС. Д-Р МАРИНА ВЛАДЕВА С ПРИЗОВО МЯСТО ЗА ЛИТЕРАТУРА "ПЕГАС"

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ 4-ТИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ В ДМСГД „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ В БУРГАС

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОСЕТИХА ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „КАРДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ“

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


Курс по английски език за преподаватели и служители

Уважаеми колеги,
След провеждане на Тест за определяне ниво на владеене на английски език, курсистите бяха разпределени в 3 групи...
За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


Курс за обучение по английски език за студенти

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


БАН обявява процедура за избор на директор на специализирано звено Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


ГЛ. АС. Д-Р МАРИНА ВЛАДЕВА С ПРИЗОВО МЯСТО ЗА ЛИТЕРАТУРА "ПЕГАС"

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ 4-ТИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ В ДМСГД „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ В БУРГАС

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОСЕТИХА ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „КАРДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ“

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


Курс по английски език за преподаватели и служители

Уважаеми колеги,
След провеждане на Тест за определяне ниво на владеене на английски език, курсистите бяха разпределени в 3 групи...
За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


Курс за обучение по английски език за студенти

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


БАН обявява процедура за избор на директор на специализирано звено Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


ГЛ. АС. Д-Р МАРИНА ВЛАДЕВА С ПРИЗОВО МЯСТО ЗА ЛИТЕРАТУРА "ПЕГАС"

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ 4-ТИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ В ДМСГД „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ В БУРГАС

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОСЕТИХА ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „КАРДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ“

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


Курс по английски език за преподаватели и служители

Уважаеми колеги,
След провеждане на Тест за определяне ниво на владеене на английски език, курсистите бяха разпределени в 3 групи...
За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


Курс за обучение по английски език за студенти

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


БАН обявява процедура за избор на директор на специализирано звено Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


ГЛ. АС. Д-Р МАРИНА ВЛАДЕВА С ПРИЗОВО МЯСТО ЗА ЛИТЕРАТУРА "ПЕГАС"

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ 4-ТИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ В ДМСГД „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ В БУРГАС

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОСЕТИХА ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „КАРДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ“

За повече информация…


ПРОМОЦИЯ ВИПУСК’ 2017

За повече информация…


Курс по английски език за преподаватели и служители

Уважаеми колеги,
След провеждане на Тест за определяне ниво на владеене на английски език, курсистите бяха разпределени в 3 групи...
За повече информация…


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМ. НА 2017/2018 Г.

За повече информация…


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно проект "Студентски практики - Фаза 1"
За повече информация…


Започва кандидатстването за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект „Студентски стипендии – фаза 1”

За повече информация…


Курс за обучение по английски език за студенти

За повече информация…


„Актуални позиции по проект „Студентски практики” – Фаза 1, BG05M2OP001-2.002

За повече информация…


БАН обявява процедура за избор на директор на специализирано звено Академично издателство "Проф. Марин Дринов"

За повече информация…


DAAD стипендии 2017/2018 г.

За повече информация…


Проект Кръгова Икономика Дигитален Обучителен Бокс за иновотивни „зелени” предприемачи /The project Circular Economy Digital Training Toolbox for Innovative Green Entrepreneurs (ENG@GE)

За повече информация…


ГЛ. АС. Д-Р МАРИНА ВЛАДЕВА С ПРИЗОВО МЯСТО ЗА ЛИТЕРАТУРА "ПЕГАС"

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ 4-ТИ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА” ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

За повече информация…


ПОСЕЩЕНИЕ В ДМСГД „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ В БУРГАС

За повече информация…


СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОСЕТИХА ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „КАРДЕЦЪТ НА ПРАСКОВИ“

За повече информация…


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011