Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц. д-р Катя Янкова Илиева
Вътр. тел.:568
Телефон:(056) 716 768; 0886 680 114
Стая:113 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011