Доклади - контролен съвет

Печат
 02.05.2019 г. Доклад относно актуализация на състава на Общото събрание
 07.05.2019 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Техн. колеж
 02.05.2019 г. Доклад относно актуализация на състава на Общото събрание
 19.02.2019 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на асоциирани членове в структурата на Студентски съвет
 19.02.2019 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФПН
 17.12.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори от Студентски съвет
 16.11.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори от Студентски съвет
 21.05.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Студентски съвет
 16.04.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОЗЗГ
 13.04.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за допълване квотата на студентите и докторантите от ФОН в Студентски съвет
 12.04.2018 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФПН
 11.12.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОН
 11.12.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОЗЗГ
 11.12.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за органи на управление на Департамента за квалификация и прафесионална развитие на педагогическите специалисти
 05.07.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за представител на докторантите в Студентски съвет и Общото събрание
 04.07.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Академичен съвет
 13.06.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Медицински колеж
 13.06.2017 г. Доклад за проведени избори в Студентски съвет
 17.05.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Студентски съвет
 24.03.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за попълване квотата на студентите в състава на Студентски съвет
 13.01.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФОЗЗГ
 13.01.2017 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Медицински колеж
 22.06.2016 г. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет през периода от м. юни 2015 г. до м. юни 2016 г.
 07.06.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФПН
 07.06.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведен избор за Директор на Колеж по туризъм
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФПН
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за състав на Колежански съвет и Директор на Технически колеж
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори в Колежа по туризъм
 25.05.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори във ФТН
 15.04.2016 г.  Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФТН
 15.04.2016 г.  Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на Технически колеж
 22.02.2016 г.  Доклад за законосъобразност на проведени избори за Директор на ДЕО и Съвет на ДЕО
17.02.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за Декан на ФОН
05.02.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Факултетен съвет на ФОН
05.02.2016 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за Председател и Зам.-председател на Общото събрание на ФОН
14.12.2015 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФОН от квотата на административния персонал
08.12.2015 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за членове на Общото събрание на ФОН от квотата на студентите и докторантите
26.10.2015 г. Доклад за законосъобразност на проведени избори за Зам.-ректори
30.09.2015 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори за представител на докторантите в Студентски съвет и Общо събрание
30.09.2015 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори за членове на Академичен съвет на Университета
07.07.2015 г. Доклад за закоообразността на проведен избор за Ректор на университета
03.06.2015 г. Доклад за законосъобразността на проведените избори за Комисия по изборите, Председател и Зам.-Председател на Общото събрание, Председател, Зам.-Председател и членове на Контролния съвет; законосъобразността за издигането на кандидатури за Ректор на университета
10.10.2011 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори Ректор и за членове на Академичния съвет на университета
11.04.2011 г. Доклад за законосъобразността на проведени избори за членове на новото Общо събрание на университета
31.03.2011 г. Доклад за законосъобразността на избори за членове на новото Общо събрание на университета
 
 
 
24.01.2011 г. Доклад за законосъобразността на избори за членове на Студентския съвет
Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011