Контролен съвет

Печат
Председател

Доц. д-р Галина Янкова Терзиева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зам.-Председател

Доц. д-р Тинка Димитрова Иванова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Членове

Доц. д-р Нели Атанасова Симеонова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Петко Маринов