Академично ръководство

Печат

www.btu.bg - Publications

 Зам.-ректор по учебна дейност  
 Зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК  
 Зам.-ректор по научноизследователската дейност 
 Зам.-ректор по качество на обучение, акредитацията и кадрите  
Проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
Вътр. тел.:204, 263
Телефон:(056) 717207; 0886657088
Стая:215 Ректорат; №111 в НК


Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011