Академично ръководство

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ректор 
Проф. д-р Магдалена Събева Миткова
Вътр. тел.:400
Телефон:(056) 716 560; 88 02 39; 0889 620 300
Стая:105
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Зам.-ректор по учебна дейност  
Доц. д-р Пенка Димова Пеева
Вътр. тел.:503
Телефон:(056) 716 508; 0885 643 044
Стая:110
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Зам.-ректор по международно сътрудничество и СДК  
Проф. д-р Сотир Сотиров
Вътр. тел.:352
Телефон:(056) 716 811; 0889 678 067
Стая:321 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Зам.-ректор по научноизследователската дейност 
Проф. д-р Валентин Андреев Ненов
Вътр. тел.:203
Телефон:(056) 716 451, 88 02 33; 359884697088
Стая:108
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Зам.-ректор по качество на обучение, акредитацията и кадрите  
Проф. д-р Братой Георгиев Копринаров
Вътр. тел.:204
Телефон:(056) 717 207, 86 00 47 ; 0886 657 088
Стая:111
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.