Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Промоция 2019 година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
04
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
Откриване на новата академична година.
7_n
Бургас
Промоция 2019г.
Промоция 2019г.
Библиотека
Промоция.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.2. „ХИМИЧЕСКИ НАУКИ“

Покана
Заявление


ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

Покана
Заявление


ПОКАНА за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по направление 5.10 Химични технологии по проект "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

Покана
Заявление


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с грант за обучения на техни колеги

За повече информация…


Финансови контрольори на университети от цялата страна се събират в Бургас

За повече информация…


ПОКАНА за кандидатстване за краткосрочна специализация в чужбина за обучение и научноизследователска дейност на пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени с продължителност 2 седмици

За повече информация…


460 първокурсници избраха обществените науки в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2022/2023 г.

За повече информация…


National Scholarship Programme of the Slovak Republic

За повече информация…


С над 1000 нови студенти започва годината в университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Обучение в египетски университети и институти

За повече информация…


През месец октомври започва курс по Клинична хомеопатия за академичната 2022-2023 година

За повече информация…


150 бъдещи лекари и медици влязоха в за първи път в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Три дни в Бургас топ медици и учени обменят знания в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.2. „ХИМИЧЕСКИ НАУКИ“

Покана
Заявление


ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

Покана
Заявление


ПОКАНА за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по направление 5.10 Химични технологии по проект "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

Покана
Заявление


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с грант за обучения на техни колеги

За повече информация…


Финансови контрольори на университети от цялата страна се събират в Бургас

За повече информация…


ПОКАНА за кандидатстване за краткосрочна специализация в чужбина за обучение и научноизследователска дейност на пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени с продължителност 2 седмици

За повече информация…


460 първокурсници избраха обществените науки в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2022/2023 г.

За повече информация…


National Scholarship Programme of the Slovak Republic

За повече информация…


С над 1000 нови студенти започва годината в университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Обучение в египетски университети и институти

За повече информация…


През месец октомври започва курс по Клинична хомеопатия за академичната 2022-2023 година

За повече информация…


150 бъдещи лекари и медици влязоха в за първи път в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Три дни в Бургас топ медици и учени обменят знания в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.2. „ХИМИЧЕСКИ НАУКИ“

Покана
Заявление


ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

Покана
Заявление


ПОКАНА за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по направление 5.10 Химични технологии по проект "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

Покана
Заявление


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с грант за обучения на техни колеги

За повече информация…


Финансови контрольори на университети от цялата страна се събират в Бургас

За повече информация…


ПОКАНА за кандидатстване за краткосрочна специализация в чужбина за обучение и научноизследователска дейност на пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени с продължителност 2 седмици

За повече информация…


460 първокурсници избраха обществените науки в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2022/2023 г.

За повече информация…


National Scholarship Programme of the Slovak Republic

За повече информация…


С над 1000 нови студенти започва годината в университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Обучение в египетски университети и институти

За повече информация…


През месец октомври започва курс по Клинична хомеопатия за академичната 2022-2023 година

За повече информация…


150 бъдещи лекари и медици влязоха в за първи път в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Три дни в Бургас топ медици и учени обменят знания в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.2. „ХИМИЧЕСКИ НАУКИ“

Покана
Заявление


ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

Покана
Заявление


ПОКАНА за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по направление 5.10 Химични технологии по проект "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

Покана
Заявление


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с грант за обучения на техни колеги

За повече информация…


Финансови контрольори на университети от цялата страна се събират в Бургас

За повече информация…


ПОКАНА за кандидатстване за краткосрочна специализация в чужбина за обучение и научноизследователска дейност на пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени с продължителност 2 седмици

За повече информация…


460 първокурсници избраха обществените науки в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2022/2023 г.

За повече информация…


National Scholarship Programme of the Slovak Republic

За повече информация…


С над 1000 нови студенти започва годината в университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Обучение в египетски университети и институти

За повече информация…


През месец октомври започва курс по Клинична хомеопатия за академичната 2022-2023 година

За повече информация…


150 бъдещи лекари и медици влязоха в за първи път в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Три дни в Бургас топ медици и учени обменят знания в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.2. „ХИМИЧЕСКИ НАУКИ“

Покана
Заявление


ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

Покана
Заявление


ПОКАНА за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по направление 5.10 Химични технологии по проект "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

Покана
Заявление


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с грант за обучения на техни колеги

За повече информация…


Финансови контрольори на университети от цялата страна се събират в Бургас

За повече информация…


ПОКАНА за кандидатстване за краткосрочна специализация в чужбина за обучение и научноизследователска дейност на пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени с продължителност 2 седмици

За повече информация…


460 първокурсници избраха обществените науки в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2022/2023 г.

За повече информация…


National Scholarship Programme of the Slovak Republic

За повече информация…


С над 1000 нови студенти започва годината в университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Обучение в египетски университети и институти

За повече информация…


През месец октомври започва курс по Клинична хомеопатия за академичната 2022-2023 година

За повече информация…


150 бъдещи лекари и медици влязоха в за първи път в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Три дни в Бургас топ медици и учени обменят знания в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.2. „ХИМИЧЕСКИ НАУКИ“

Покана
Заявление


ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

Покана
Заявление


ПОКАНА за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по направление 5.10 Химични технологии по проект "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

Покана
Заявление


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с грант за обучения на техни колеги

За повече информация…


Финансови контрольори на университети от цялата страна се събират в Бургас

За повече информация…


ПОКАНА за кандидатстване за краткосрочна специализация в чужбина за обучение и научноизследователска дейност на пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени с продължителност 2 седмици

За повече информация…


460 първокурсници избраха обществените науки в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2022/2023 г.

За повече информация…


National Scholarship Programme of the Slovak Republic

За повече информация…


С над 1000 нови студенти започва годината в университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Обучение в египетски университети и институти

За повече информация…


През месец октомври започва курс по Клинична хомеопатия за академичната 2022-2023 година

За повече информация…


150 бъдещи лекари и медици влязоха в за първи път в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Три дни в Бургас топ медици и учени обменят знания в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.2. „ХИМИЧЕСКИ НАУКИ“

Покана
Заявление


ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

Покана
Заявление


ПОКАНА за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по направление 5.10 Химични технологии по проект "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

Покана
Заявление


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с грант за обучения на техни колеги

За повече информация…


Финансови контрольори на университети от цялата страна се събират в Бургас

За повече информация…


ПОКАНА за кандидатстване за краткосрочна специализация в чужбина за обучение и научноизследователска дейност на пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени с продължителност 2 седмици

За повече информация…


460 първокурсници избраха обществените науки в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2022/2023 г.

За повече информация…


National Scholarship Programme of the Slovak Republic

За повече информация…


С над 1000 нови студенти започва годината в университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Обучение в египетски университети и институти

За повече информация…


През месец октомври започва курс по Клинична хомеопатия за академичната 2022-2023 година

За повече информация…


150 бъдещи лекари и медици влязоха в за първи път в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Три дни в Бургас топ медици и учени обменят знания в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 4.2. „ХИМИЧЕСКИ НАУКИ“

Покана
Заявление


ПОКАНА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЕКИПИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А

Покана
Заявление


ПОКАНА за избор на експерти по разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание по направление 5.10 Химични технологии по проект "Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и Металургичен Университет"

Покана
Заявление


Студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ с грант за обучения на техни колеги

За повече информация…


Финансови контрольори на университети от цялата страна се събират в Бургас

За повече информация…


ПОКАНА за кандидатстване за краткосрочна специализация в чужбина за обучение и научноизследователска дейност на пост-докторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени с продължителност 2 седмици

За повече информация…


460 първокурсници избраха обществените науки в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Прием на документи за стипендии за зимен семестър на уч. 2022/2023 г.

За повече информация…


National Scholarship Programme of the Slovak Republic

За повече информация…


С над 1000 нови студенти започва годината в университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Обучение в египетски университети и институти

За повече информация…


През месец октомври започва курс по Клинична хомеопатия за академичната 2022-2023 година

За повече информация…


150 бъдещи лекари и медици влязоха в за първи път в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Три дни в Бургас топ медици и учени обменят знания в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

За повече информация…


Академичен съвет - Решения - Архив

Печат
Категория: Bulgarian (BG)
Публикуван на Четвъртък, 10 Май 2012 Написана от Super User

Дата Протокол № Решения
20.12.2018 г. Протокол № 52 Решения
22.11.2018 г. Протокол № 51 Решения
31.10.2018 г. Протокол № 50 Решения
25.10.2018 г. Протокол № 49 Решения
20.09.2018 г. Протокол № 48 Решения
19.07.2018 г. Протокол № 47 Решения
20.06.2018 г. Протокол № 46 Решения
23.05.2018 г. Протокол № 45 Решения
23.04.2018 г. Протокол №44 Решения
22.03.2018 г. Протокол № 43 Решения
22.02.2018 г. Протокол № 42 Решения
08.02.2018 г. Протокол № 41 Решения
14.12.2017 г. Протокол № 40 Решения
15.11.2017 г. Протокол № 39 Решения
19.10.2017 г. Протокол № 38 Решения
21.09.2017 г. Протокол № 37 Решения
10.08.2017 г. Протокол № 36 Решения
19.07.2017 г. Протокол № 35 Решения
21.06.2017 г. Протокол № 34 Решения
18.05.2017 г. Протокол № 33 Решения
09.05.2017 г. Протокол № 32 Решения
27.04.2017 г. Протокол № 31 Решения
23.03.2017 г. Протокол № 30 Решения
23.02.2017 г. Протокол № 29 Решения
09.02.2017 г. Протокол № 28 Решения
19.01.2017 г. Протокол № 27 Решения
19.12.2016 г. Протокол № 26 Решения
15.12.2016 г. Протокол № 25 Решения
24.11.2016 г. Протокол № 24 Решения
08.11.2016 г. Протокол №23 Решения
20.10.2016 г. Протокол № 22 Решения
04.10.2016 г. Протокол № 21 Решения
20.09.2016 г. Протокол № 20 Решения
14.07.2016 г. Протокол № 19 Решения
30.06.2016 г. Протокол № 18 Решения
15.06.2016 г. Протокол № 17 Решения
09.06.2016 г. Протокол № 16 Решения
26.05.2016 г. Протокол № 15 Решения
21.04.2016 г. Протокол № 14 Решения
15.04.2016 г. Протокол № 13 Решения
24.03.2016 г. Протокол № 12 Решения
18.02.2016 г. Протокол № 11 Решения
03.02.2016 г. Протокол № 10 Решения
21.01.2016 г. Протокол № 9 Решения
15.12.2015 г. Протокол № 8 Решения
10.12.2015 г. Протокол № 7 Решения
19.11.2015 г. Протокол № 6 Решения
29.10.2015 г. Протокол № 5 Решения
02.10.2015 г. Протокол № 4 Решения
07.09.2015 г. Протокол № 3 Решения
08.07.2015 г. Протокол № 2 Решения
24.06.2015 г. Протокол № 1 Решения
 
04.06.2015 г. Протокол № 52 Решения
18.05.2015 г. Протокол № 51 Решения
14.05.2015 г. Протокол № 50 Решения
16.04.2015 г. Протокол № 49 Решения
19.03.2015 г. Протокол № 48 Решения
26.02.2015 г. Протокол № 47 Решения
15.01.2015 г. Протокол № 46 Решения
04.12.2014 г. Протокол № 45 Решения
06.11.2014 г. Протокол № 44 Решения
02.10.2014 г. Протокол № 43 Решения
12.09.2014 г. Протокол № 42 Решения
14.07.2014 г. Протокол № 41 Решения
26.06.2014 г. Протокол № 40 Решения
22.05.2014 г. Протокол № 39 Решения
24.04.2014 г. Протокол № 38 Решения
27.03.2014 г. Протокол № 37 Решения
27.02.2014 г. Протокол № 36 Решения
19.02.2014 г. Протокол № 35 Решения
23.01.2014 г. Протокол № 34 Решения
19.12.2013 г. Протокол № 33 Решения
05.12.2013 г. Протокол № 32 Решения
22.11.2013 г. Протокол № 31 Решения
24.10.2013 г. Протокол № 30 Решения
26.09.2013 г. Протокол № 29 Решения
12.09.2013 г. Протокол № 28 Решения
18.07.2013 г. Протокол № 27 Решения
20.06.2013 г. Протокол № 26 Решения
23.05.2013 г. Протокол № 25 Решения
11.04.2013 г. Протокол № 24 Решения
21.03.2013 г. Протокол № 23 Решения
28.02.2013 г. Протокол № 22 Решения
19.02.2013 г. Протокол № 21 Решения
14.02.2013 г. Протокол № 20 Решения
31.01.2013 г. Протокол № 19 Решения
04.01.2013 г. Протокол № 18 Решения
19.12.2012 г. Протокол № 17 Решения
29.11.2012 г. Протокол № 16 Решения
25.10.2012 г. Протокол № 15 Решения
27.09.2012 г. Протокол № 14 Решения
22.06.2012 г. Протокол № 12 Решения
31.05.2012 г. Протокол № 11 Решения
26.04.2012 г. Протокол № 9 Решения
22.03.2012 г. Протокол № 8 Решения
23.02.2012 г. Протокол № 7 Решения
26.01.2012 г. Протокол № 5 Решения
22.12.2011 г. Протокол № 4 Решения
24.11.2011 г. Протокол № 3 Решения
03.11.2011 г. Протокол № 2 Решения
13.10.2011 г. Протокол № 1 Решения
 
14.07.2011 г. Протокол № 49 Решения
23.06.2011 г. Протокол № 48 Решения
01.04.2011 г. Протокол № 47 Решения
17.03.2011 г. Протокол № 46 Решения
10.02.2011 г. Протокол № 45 Решения
27.01.2011 г. Протокол № 44 Решения
16.12.2010 г. Протокол № 43 Решения
18.11.2010 г. Протокол № 42 Решение
28.10.2010 г. Протокол № 40 Решение
16.09.2010 г. Протокол № 39 Решение
15.07.2010 г. Протокол № 38 Решение
17.06.2010 г. Протокол № 37 Решения
28.05.2010 г. Протокол № 36 Решения
22.04.2010 г. Протокол № 35 Решения
18.03.2010 г. Протокол № 34 Решения
18.02.2010 г. Протокол № 33 Решения
28.01.2010 г. Протокол № 32 Решения
21.12.2009 г. Протокол № 31 Решения
19.11.2009 г. Протокол № 30 Решения
15.10.2009 г. Протокол № 28 Решения
10.09.2009 г. Протокол № 27 Решения
16.07.2009 г. Протокол № 26 Решения
25.06.2009 г. Протокол № 25 Решения
28.05.2009 г. Протокол № 24 Решения
23.04.2009 г. Протокол № 23 Решения
16.04.2009 г. Протокол № 22 Решения
19.03.2009 г. Протокол № 21 Решения
19.02.2009 г. Протокол № 20 Решения
22.01.2009 г. Протокол № 19 Решения
11.12.2008 г. Протокол № 18 Решения
20.11.2008 г. Протокол № 17 Решения
23.10.2008 г. Протокол № 16 Решения
11.09.2008 г. Протокол № 15 Решения
10.07.2008 г. Протокол № 14 Решения
19.06.2008 г. Протокол № 13 Решения
22.05.2008 г. Протокол № 12 Решения
10.04.2008 г. Протокол № 11 Решения
27.03.2008 г. Протокол № 10 Решения
28.02.2008 г. Протокол № 9 Решения
24.01.2008 г. Протокол № 8 Решения
17.12.2007 г. Протокол № 7 Решения
22.11.2007 г. Протокол № 6 Решения
25.10.2007 г. Протокол № 5 Решения

Академичен съвет - Решения

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011