Академичен съвет - Решения

Печат
Дата Протокол № Решения
03.09.2020 г. Протокол № 17 Решения
28.07.2020 г. Протокол № 16 Решения
02.07.2020 г. Протокол № 15 Решения
25.06.2020 г. Протокол № 14 Решения
10.06.2020 г. Протокол № 13 Решения
28.05.2020 г. Протокол № 12 Решения
18.05.2020 г. Протокол № 11 Решения
04.05.2020 г. Протокол № 10 Решения
26.03.2020 г. Протокол № 9 Решения
27.02.2020 г. Протокол № 8 Решения
18.02.2020 г. Протокол № 7 Решения
23.01.2020 г. Протокол № 6 Решения
19.12.2019 г. Протокол № 5 Решения
11.12.2019 г. Протокол № 4 Решения
28.11.2019 г. Протокол № 3 Решения
14.11.2019 г. Протокол № 2 Решения
31.10.2019 г. Протокол № 1 Решения
26.09.2019 г. Протокол № 63 Решения
25.07.2019 г. Протокол № 62 Решения
27.06.2019 г. Протокол № 61 Решения
23.05.2019 г. Протокол № 60 Решения
09.05.2019 г. Протокол № 59 Решения
25.04.2019 г. Протокол № 58 Решения
11.04.2019 г. Протокол № 57 Решения
21.03.2019 г. Протокол № 56 Решения
27.02.2019 г. Протокол № 54 Решения
24.01.2019 г. Протокол № 53 РешенияАкадемичен съвет - Решения - Архив