Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител секция 
Ас. Евелина Александрова Михова
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:114 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Директор на Департамент по езиково обучение 
Ас. Иван Василев Соколов
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417; 0889 621 066
Стая:209 СО3; 101 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Зам.-Директор на Департамент по езиково обучение  
Гл. ас. д-р Мария Николаева Стойчева
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417
Стая:209 СО3; 101 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. д-р Минка Иванова Параскевова
Вътр. тел.:-
Телефон:0988773062
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Антонина Николаева Божанова
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:117 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Елена Стоянова Шишкова
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:117 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Мария Ганчева Николова
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:117 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Евелина Георгиева Григорова
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:117 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Райна Димова Димова
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417/ (056) 716 977; 0888 690 029
Стая:204 СО3
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Ренета Олегова Григорова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:104 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Станимира Георгиева Танева-Шопова
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417/ (056) 716 977; 0888 690 029
Стая:204 СО3
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Васил Антонов Василев
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:114 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Георги Гешев
Вътр. тел.:-
Телефон:(056) 716 783/ (056) 716 977; 0888 42 18 61
Стая:104 КТ, 920 СО2
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Галина Александрова
Вътр. тел.:-
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997; 0884 109 139
Стая:117 КТ; 920 СО2
e-mail:-
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Радостина Николова
Вътр. тел.:-
Телефон:0884 109 139
Стая:117 КТ, 920 СО2
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Милена Благоева Иванова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации