Академичен състав - Катедра „Биология, медицинска генетика, микробиология”

Печат

www.btu.bg - Publications

  
Доц. д-р Катя Иванова Габровска
Вътр. тел.:471
Телефон:(056 ) 716 348; 0884 695 107
Стая:126 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
Ас. д-р Милка Койчева Атанасова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011