Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
проф. д-р Нина Георгиева Султанова
Вътр. тел.:270
Телефон:(056) 716 964; 0884 694 867
Стая:304 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 И.д. декан 
Доц. д-р Жечка Михайлова Димитрова
Вътр. тел.:272
Телефон:(056) 716 963; 0889 614 347
Стая:336 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. дмн Гани Трендафилов Стамов
Вътр. тел.:373
Телефон:(056) 716 796; 0889 614 497
Стая:320 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. д-р Галина Панайотова
Вътр. тел.:373
Телефон:(056) 716 796; 0889 614 497
Стая:320 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Стефка Николова Касърова
Вътр. тел.:370
Телефон:(056) 716 620; 0885 607 360
Стая:303 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Здравка Веселинова Буриева - Николаева
Вътр. тел.:448
Телефон:(056) 716 786; 0886 680 828
Стая:302 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Станчо Павлов
Вътр. тел.:449
Телефон:(056) 716 831; 0886 660 710
Стая:130 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Иван Димитров Георгиев
Вътр. тел.:372
Телефон:(056) 716 933; 0888 690 049
Стая:321 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Милена Никифорова Искрова
Вътр. тел.:372
Телефон:(056) 716 933; 0888 690 049
Стая:320 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации