Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 и. д. Ръководител-катедра 
Доц. д-р Златка Александрова Димитрова
Вътр. тел.:504
Телефон:(056) 716 562; 0885 602 315
Стая:21 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Дечко Митев Игнатов
Вътр. тел.:504
Телефон:(056) 716 562; 0885 602 315
Стая:4 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ст. преп. Мария Николова Бурева
Вътр. тел.:259
Телефон:(056) 716 541; 0886 617 061
Стая:206 СО2
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ст. преп. Златка Иванова Дичева
Вътр. тел.:259
Телефон:(056) 716 541; 0886 617 061
Стая:206 СО2
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Преп. Камелия Великова Борисова
Вътр. тел.:259
Телефон:(056) 716 541; 0886 617 061
Стая:206 СО2
e-mail:
Публикации
  
Ст. преп. Нина Петрова Богданова – Иванова
Вътр. тел.:259
Телефон:(056) 716 541; 0886 617 061
Стая:206 СО2
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Преп. Диляна Георгиева Георгиева
Вътр. тел.:259
Телефон:(056) 716 541; 0886 617 061
Стая:206 СО 2
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Преп. Спаска Георгиева Андонова
Вътр. тел.:259
Телефон:(056) 716 541; 0886 617 061
Стая:206 СО2
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации