Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц. д-р Милен Велчев Велев
Вътр. тел.:-
Телефон:0887 217696
Стая:107 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Директор на Колеж по туризъм 
Проф. д-р Братой Георгиев Копринаров
Вътр. тел.:561
Телефон:(056) 716 911; 0885 680 051
Стая:102КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Публикации
  
Проф. дин Диана Атанасова Радойнова
Вътр. тел.:-
Телефон:0885 22 94 90
Стая:111КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Соня Йорданова Стефанова
Вътр. тел.:578
Телефон:(056) 716 956; 0885 630 098
Стая:111 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Елена Дамянова Илиева
Вътр. тел.:-
Телефон:0887 19 20 49
Стая:109 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Пролетина Костадинова Чора
Вътр. тел.:576
Телефон:(056) 701 985; 0888 6633 384
Стая:110 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Васил Драгомиров Георгиев
Вътр. тел.:567
Телефон:(056) 716 976; 0885 688 022
Стая:105 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации