Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Декан + Ръководител-катедра 
Проф. д-р Христо Стоянов Бозов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Пейо Кирчев Събев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Соня Костадинова Ненчева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Севдалина Атанасова Атанасова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Тодор Ангелов Ташев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011