Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Декан + Ръководител-катедра 
  
проф. д-р Минко Минков, дм
Вътр. тел.:
Телефон:
Стая:-
e-mail:
  
Проф. Васил Обретенов, дм
Вътр. тел.:
Телефон:
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Руска Паскалева, дм
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:-
  
доц. д-р Антоанета Грозева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:-
  
гл. ас. д-р Соня Костадинова Ненчева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Пейо Кирчев Събев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Петя Алексиева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:-
  
ас. Жулиета Божилова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:-

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011