Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител катедра 
Проф. Стефан Димитров Николов, д.ф.н.
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Зам.-Директор Медицински колеж 
Доц. д-р Диляна Тодорова Звездова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл.ас. д-р Стефан Ванев Харков
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
гл. ас. д-р Ваня Михова Пепеляшева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Илия Желев Славов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Светла Христова Стоева-Стойкова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации