Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Проф. Стефан Димитров Николов, д.ф.н.
Вътр. тел.:553
Телефон:(056) 716 708; 0886 680 908
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. дфн Илко Николаев Гетов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Светлана Фоткова Георгиева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Виктория Искрова Михайлова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Публикации
  
Доц. д-р Румен Павлов Николов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Илия Желев Славов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
 Зам.-Директор Медицински колеж 
Гл.ас. д-р Стефан Ванев Хърков
Вътр. тел.:551
Телефон:0888 680 076
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Ваня Михова Пепеляшева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Светла Христова Стоева-Стойкова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Христо Георгиев Бургазлиев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
преп. Цветана Йорданова Томова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации