Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител секция 
Гл. ас. д-р Иван Христов Иванов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:205 СО3
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Евгени Цветанов Димитров
Вътр. тел.:433
Телефон:056 716 770; 0885 643 033
Стая:314 СО3
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р инж. Илия Ангелов Четроков
Вътр. тел.:406
Телефон:(056) 716 507; 0886 601 583
Стая:205 ТК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. инж. Емил Сотиров Богословов
Вътр. тел.:411
Телефон:(056) 716 765; 0886 611 195
Стая:210 ТК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. инж. Васил Павлов Василев
Вътр. тел.:411
Телефон:(056) 716 765; 0886 611 195
Стая:210 ТК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Станчо Костов Едрев
Вътр. тел.:406
Телефон:(056) 716 507; 0886 601 583
Стая:205 ТК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Юлиян Анестиев Петров
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:210 СО3
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации