Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц. д-р Катажина Попова
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. д-р Неля Стефановна Иванова
Вътр. тел.:296
Телефон:
Стая:1203 СО1
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. дпн Елизавета Самойловна Капинова
Вътр. тел.:565
Телефон:(056) 716 718; 0889 62 10 66
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
доц. д-р Инна Леонидовна Титаренко-Качура
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
гл. ас. д-р Добринка Тотева Тотева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Грозданка Иванова Драгоева - Тальская
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Аглика Стаматова Богословова
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Виктор Петрович Бонев
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации