Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител катедра 
 Зам.-ректор по научноизследователската дейност 
Проф. д-р Валентин Андреев Ненов
Вътр. тел.:266
Телефон:(056) 716 480; 0887 698 169
Стая:216 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         vnenov.btu.bg
  
Доц. д-р Снежана Ненова Корудерлиева
Вътр. тел.:262
Телефон:(056) 716 387; 0888 641 464
Стая:113 НК
e-mail:
 Зам. -ръководител НИС и ПД 
Проф. д-р Ирена Георгиева Марковска-Минова
Вътр. тел.:263
Телефон:(056) 702 993; 0887 666 021
Стая:110 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
Яна Йорданова Мерсинкова - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Станка Станкова Янева - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Йовелина Минкова Димитрова - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Иван Стоянов Иванов - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Теодора Руменова Райчева - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Росица Стоянова Райкова - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Йордан Димитров Костадинов - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011