Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Декан + Ръководител-катедра 
Доц. д-р Тодор Василев Паличев
Вътр. тел.:228; 501
Телефон:0889 638 008-ФОН; 0879 378 286-ОК; 0888 663 165; тел./факс 056 58 87 59
Стая:322 ОК; 216 ФОН
  
Ас. д-р Албена Дашева Янакиева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Трифон Бисеров Ботев - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Таня Тенчева Цанева - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Радослава Валентинова Николова - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Вичо Петров Халваджиев - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Анифе Исмаил Вели - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Наталия Тошкова Иванова - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011