Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Зам.-Декан + Ръководител-катедра 
Доц. д-р Добромир Иванов Йорданов
Вътр. тел.:тел.: 484 ОК, 502 ФОН
Телефон:056) 716 878; 0884680869 ОК; (056) 716674; 0887605293 ФОН
Стая:323 ОК; 214 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Директор УИЦ 
Доц. д-р Тодор Василев Паличев
Вътр. тел.:228 ОК, 435 СО бл. 1
Телефон:0879 378286 ОК; (056) 716597; 0885643066 СО бл.1
Стая:322 ОК; 110 СО бл. 1
  
Доц. д-р Александър Николов Димитров
Вътр. тел.:484 ОК; 297 НК
Телефон:(056) 716 878; 0884680869 ОК; 0879397403 НК
Стая:323 ОК; 313 НК

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011