Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Проф. д-р Иван Тенев Димитров
Вътр. тел.:542
Телефон:(056) 716 658; 0889 697 007
Стая:236 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Дончо Янков Керемидчиев
Вътр. тел.:505
Телефон:(056) 716 704; 0889 609 236
Стая:115 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Богдан Драгнев Йорданов
Вътр. тел.: -
Телефон: -
Стая:222 ФОН
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Ивайло Михайлов Михайлов
Вътр. тел.:544
Телефон:056 716 703; 0889 643 066
Стая:109 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Стоян Транев Транев
Вътр. тел.:540
Телефон:(056) 716 880; 0886 670 017
Стая:110 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Велика Бинева Бинева
Вътр. тел.:540
Телефон:(056) 716 880; 0886 670 017
Стая:110 ФОН
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Адиле Мустафова Димитрова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. д-р Петко Янгьозов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. Гергана Ангелова Аврамова-Тодорова
Вътр. тел.:540
Телефон:(056) 716 880; 0886 670 017
Стая:110 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Публикации