Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
  
Доц. д-р Румен Христов Янков
Вътр. тел.: -
Телефон: -
Стая:115 ФОН
e-mail:
  
Доц. д-р Антон Тодоров Маринов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Бояна Боянова Димитрова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Проф. д-р Стоян Петков Маринов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011