Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Проф. дфн Марияна Христова Парзулова-Баева
Вътр. тел.:512
Телефон:0889 974719
Стая:118 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. дн София Ангелова Ангелова
Вътр. тел.:539
Телефон:(056) 717 212; 0885 686 088
Стая:234 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Галина Михайлова Петрова
Вътр. тел.:222
Телефон:(056) 716 950; 0885 684 046
Стая:123 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Антоанета Георгиева Буюклиева
Вътр. тел.:-
Телефон:(056) 717 212; 0885 686 088
Стая:123А ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Елица Дубарова
Вътр. тел.:539
Телефон:(56) 717 212; 0885 686 088
Стая:234 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Илиана Александрова Иванова
Вътр. тел.:539
Телефон:(056) 717 212; 0885 686 088
Стая:234 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
ас. д-р Ирена Димова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
ас. Коста Славов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации