Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител катедра 
 Зам. - Декан 
Доц. д-р Тинка Димитрова Иванова
Вътр. тел.:502; 522
Телефон:(056) 716 674; 0887 605 293; (056) 717063; 0885652559
Стая:213; 230 ФОН
 Директор Учебно-информационен център 
  
Доц. д-р Елена Георгиева Дичева
Вътр. тел.:524
Телефон:(056) 716 285; 0885 636 319
Стая:228 ФОН
e-mail:
  
Ас. д-р Пенка Вълчева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011