Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
  
Марина Янева Янева - докторант
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. д-р Златина Руменова Бечева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011