Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц. д-р Никола Димитров Николов
Вътр. тел.:265; 274
Телефон:(056) 716 506; 0885 643 664
Стая:225 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Проф. д-р Анатолий Трифонов Александров
Вътр. тел.:457
Телефон: -
Стая:СО1 301
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
 Декан 
Доц. д-р Йовка Димчева Николова
Вътр. тел.:296
Телефон:(056) 716 684; 0887 689 268
Стая:СО1 1202
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Димитър Русев Русев
Вътр. тел.:296
Телефон:(056) 716 684; 0887 689 268
Стая:СО1 1202
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Нели Атанасова Симеонова
Вътр. тел.:241
Телефон:(056) 705 044; 0888 644 482;
Стая:316 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Магдалена Христова Дюлгерова
Вътр. тел.:457
Телефон:(056) 716 571; 0885 678 997
Стая:301 СО1
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Ивайло Райчев Беловски
Вътр. тел.:414
Телефон:-
Стая:120 ОК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Полина Милушева-Мандаджиева
Вътр. тел.:265; 296
Телефон:056 716 506; 0885 64 36 64
Стая:225 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Радостин Касъров
Вътр. тел.:
Телефон:0886 604 329
Стая:330 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р инж. Младен Антонов Пройков
Вътр. тел.:-
Телефон: 0889600125
Стая:329 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл. ас. д-р Васил Борисов Иванов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:320 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Гл.ас. инж. д-р Димитър Атанасов Димитров
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:1208 СО-1
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Ас. инж. Калоян Иванов Иванов
Вътр. тел.:-
Телефон:0893292480
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации