ОКС Магистър

Печат

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

за учебната 2017/2018 г.

ОКС "МАГИСТЪР"

1.
Прием на кандидатстудентски документи:
 

За "магистър" след завършена степен "професионален бакалавър по..." (вкл. за специалност "Туризъм" - след завържен Колеж по туризъм

04.09.-09.09.2017 г.

За "магистър" след завършена степен "бакалавър" или "магистър"

11.09.-29.09.2017 г.

2.
Клacиpaнe
до 03.10.2017 г.
3.
Записване на новоприетите студенти
03.10-10.10.2017 г.

 

Работно време на комисията по прием на документи: 08.00 - 16.30 ч.
Документите се приемат в Учебно-информационен център, разположен в студентско общежитие № 1, партер

Телефони за информация:
056 / 716 445; 0889 61 26 73
056 / 716 939; 0884 69 51 43
056 / 716 578; 0885 64 56 64
056 / 716 833; 0886 62 41 62

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011