Ръководство на факултета

Печат

www.btu.bg - Publications


 Зам.-Декан + Ръководител-катедра 
Доц. д-р Добромир Иванов Йорданов
Вътр. тел.:тел.: 484 ОК, 502 ФОН
Телефон:056) 716 878; 0884680869 ОК; (056) 716674; 0887605293 ФОН
Стая:323 ОК; 214 ФОН
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011