Катедра "Математика и физика"

Печат

Катедрата е създадена на 30.03.2005 г. при обединяването на катедри “Математика” и “Физика”.
Ръководител катедра:
Проф. д-р Нина Султанова

Учебни лаборатории: Обща физика - 3 броя

ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ:
МАТЕМАТИКА

ОКС “Професионален бакалавър”
Висша математика I и II за всички специалности на Техническия колеж.

ОКС “Бакалавър”
Висша математика I и II за технологичните специалности;
Висша математика I и II за спец. Индустриален мениджмънт;
Висша математика I и II за спец. Стопанско управление и Маркетинг;
Висша математика I, II и III за спец. Електроника и Компютърни системи и технологии;
Висша математика IV за спец. Електроника;
Висша математика за спец. Екология и опазване на околната среда;
Висша математика за спец. Туризъм;
Висша математика за спец. Химия.

ОКС “Магистър”
Математическо модели в електрониката за спец. Електроника;
Приложна теория на игрите за спец. Хим. технологии.
Приложна математика, методи и модели за спец. Маркетинг
Приложна математика за спец. ИОТБ

ФИЗИКА

ОКС “Професионален бакалавър”
Физика за всички специалности на Техническия колеж;

ОКС “Бакалавър”
Физика за технологичните специалности
Физика I и II за спец. Електроника
Физика за спец. Компютърни системи и технологии
Физика за спец. Химия
Климатология за спец. Екология и опазване на околната среда
Физика за спец. Индустриален мениджмънт
Химия и физика на твърдото тяло за спец. Технология на материалите и материалознание

ОКС “Магистър”
Физични основи на електрониката и електронните елементи за спец. Електроника
Лазерна техника за спец. Електроника

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011