Ръководство на факултета

Печат

www.btu.bg - Publications

 Декан 
доц. д-р Цветан Велинов дм
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

 Зам.-Декан + Ръководител-катедра 
Доц. д-р Румяна Златинова Янкова
Вътр. тел.:264
Телефон:(056) 716 830; 0884 695 369
Стая:310 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.