Професионален бакалавър

ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2018/2019 г.
Колеж по туризъм

редовно обучение - І курс;   ІІ курсІІІ курс

задочно обучение - летен семестър - І курс;   ІІ курсІІІ курс; IV курс

Ликвидационна сесия - редовно и задочно обучение - м. ноември 2018 г.

Държавни изпити -

График за Държавни изпити - м. декември 2018 г.

Държавни изпити - задочно обучение -

Технически колеж
редовно обучение - зимен семестър
задочно обучение - летен семестър
ликвидационна сесия -
График на поправителна сесия за Държавен изпит - м. октомври 2018 г.
Медицински колеж
зимна сесия - помощник фармацевт; рехабилитатор
държавна изпитна сесия
ликвидационна сесия


 

 

 

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011