Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
ще приема документи на кандидатстуденти
за специалност „Медицина” от 01.07.2019г. до 18.07.2019г.
Повече информация ще намерите
в рубриката „ПРИЕМ 2019”, „Кандидатстудентски прием”.

Професионален бакалавър

ИЗПИТНА СЕСИЯ - УЧ. 2018/2019 г.
Колеж по туризъм

редовно обучение - І курс;   ІІ курсІІІ курс

задочно обучение - летен семестър - І курс;   ІІ курсІІІ курс; IV курс

Ликвидационна сесия - редовно и задочно обучение - м. септември 2019 г.

Държавни изпити -

График за Държавни изпити - м. юни 2019 г.

Държавни изпити - задочно обучение -

Технически колеж
редовно обучение - летен семестър
задочно обучение - летен семестър
ликвидационна сесия -
График на поправителна сесия за Държавен изпит -
Медицински колеж
лятна сесия - помощник фармацевт; рехабилитатор
държавна изпитна сесия
поправителна и ликвидационна сесия
поправителна държавна изпитна сесия

 

 

 

 

 

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011