Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Проф. д-р Валентин Константинов Василев
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:Каб. 306 Корпус „Медицински науки“
  
Ас. Стоянка Минчева Николова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011