Академичен състав - КАТЕДРА „ФИЗИКА, БИОФИЗИКА, РЕНТГЕНОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ”

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
Доц. д-р Стефка Николова Касърова
Вътр. тел.:370
Телефон:(056) 716 620; 0885 607 360
Стая:303 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
проф. д-р Нина Георгиева Султанова
Вътр. тел.:270
Телефон:(056) 716 964; 0884 694 867
Стая:304 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации
  
Доц. д-р Здравка Веселинова Буриева - Николаева
Вътр. тел.:448
Телефон:(056) 716 786; 0886 680 828
Стая:302 НК
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Професионална автобиография
Публикации