Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Директор на Департамент по езиково обучение 
Ас. Иван Василев Соколов
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417; 0889 621 066
Стая:209 СО3; 101 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Зам.-Директор на Департамент по езиково обучение  
  
Ас. Галина Александрова
Вътр. тел.:-
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997; 0884 109 139
Стая:117 КТ; 920 СО2
e-mail:-
  
Ас. Милена Благоева Иванова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011