На 10.05.2019 г.
Народното събрание на Република България прие решение за откриване на
Медицински факултет
в структурата на
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.
Честито!

Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

  
Ас. д-р Добринка Тотева Тотева
Вътр. тел.:582
Телефон:(056) 716 591; 0887 678 901
Стая:-
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
  
Преп. Несрин Себахтинова Расимова-Великова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011