Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
ще приема документи на кандидатстуденти
за специалност „Медицина” от 01.07.2019г. до 18.07.2019г.
Повече информация ще намерите
в рубриката „ПРИЕМ 2019”, „Кандидатстудентски прием”.

Контакти

Печат

АДРЕС:
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти
гр. Бургас
Факултет по обществени науки
стая 213
ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ЗАПИСВАНЕ:
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК: 9:00 – 12:00 часа и 13:00 и 16:00 часа
гр. Бургас
бул. "Проф. Яким Якимов" No 1
бл. 1, етаж 1, стая 112
ДИРЕКТОР:
доц. д-р Красимира Димитрова
Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти
гр. Бургас
Факултет по обществени науки
стая 213
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
Анастасия Петрова
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел.: 056716574; 0885632066

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011