Събития - Колеж по туризъм

Печат
Ден на отворените врати в Колеж по туризъм при Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас - 07.03.2020г.
Участия на студенти от Колежа по туризъм-Бургас в кулинарни конкурси и изложби
Колеж по туризъм- Бургас
Тематична вечер- Хавайско парти- 44 група, 2014г.,
със специалното участие на доц. д-р К. Илиева.
https://youtu.be/XHHTozllq-4