Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
 Директор на Департамент по езиково обучение 
Ас. Иван Василев Соколов
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417; 0889 621 066
Стая:209 СО3; 101 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  
  
Гл. ас. д-р Мария Николаева Стойчева - Гост-преподавател за уч. 2020/2021 г.
Вътр. тел.:287
Телефон:(056) 716 783; 0885 666 417
Стая:209 СО3; 101 КТ
  
Ас. Грозданка Иванова Драгоева - Тальская - Гост-преподавател за уч. 2020/2021 г.
Вътр. тел.:583
Телефон:(056) 716 602; 0885 678 947
Стая:201 КТ
  
Ас. Евелина Александрова Михова - Гост-преподавател за уч. 2020/2021 г.
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:114 КТ
  
Ас. Мария Ганчева Николова - Гост-преподавател за уч. 2020/2021 г.
Вътр. тел.:581
Телефон:(056) 716 610; 0886 678 997
Стая:117 КТ

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011