Ръководство

Печат

www.btu.bg - Publications

 Директор на Колеж по туризъм 
Проф. дин Диана Атанасова Радойнова
Вътр. тел.:578
Телефон:(056) 716 956; 0885 630 098
Стая:111КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Зам.-Директор Колеж по туризъм 
Гл. ас. д-р Розалин Янев Иванов
Вътр. тел.:566
Телефон:(056) 716 751; 0886 646 680
Стая:106 КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.