Ръководство

Печат

www.btu.bg - Publications

 Директор на Колеж по туризъм 
Проф. д-р Братой Георгиев Копринаров
Вътр. тел.:561
Телефон:(056) 716 911; 0885 680 051
Стая:102КТ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.