Публикации - КТ

Печат

Трансграничен проект България-Турция за селски туризъм
Вътрешноуниверситетски проект за селски туризъм
Проект за развитие на градски културен туризъм