Справки за писмените работи от изпита по Химия на кандидатите за специалност "Медицина" можете да направите във вторник/04.08.2020г, от 10-12 ч. Медицински факултет, стая 106.


Резултатите от първо класиране за специалност "Медицина" ще бъдат обявени на 03.08.2020 г.


Академичен състав

Печат

www.btu.bg - Publications

 Ръководител-катедра 
  
Доц. д-р Светлана Фоткова Георгиева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Румен Павлов Николов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Доц. д-р Илия Желев Славов
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
 Зам.-Директор Медицински колеж 
  
Гл. ас. д-р Ваня Михова Пепеляшева
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
Ас. Светла Христова Стоева-Стойкова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:
  
преп. Цветана Йорданова Томова
Вътр. тел.:-
Телефон:-
Стая:-
e-mail:

Copyright Университет "Професор Д-р Асен Златаров" 2011 г.
π
.
Copyright University "Prof. Dr. Assen Zlatarov" 2011